Varför profetior?

”Jesus tog de tolv åt sidan och sade till dem: ”Se… allt som genom profeterna är skrivet om Människosonen skall gå i uppfyllelse. Ty han kommer att utlämnas åt hedningarna. De skall håna och skymfa honom, spotta på honom, gissla honom och döda honom, och på tredje dagen skall han uppstå.” Men lärjungarna förstod ingenting av detta.” (Luk 18:31-34)

Man kan fråga sig om Jesus kunde ha varit tydligare i sin förutsägelse av sitt lidande. Ändå fattade inte lärjungarna något och blev fruktansvärt besvikna och förlorade nästan tron när alla förutsägelser gick i uppfyllelse. Det var inte omöjligt för dem att förstå vad Jesus sade, men förutfattade meningar och älsklingsteorier om Messias förblindade deras uppfattningsförmåga och gjorde att de försköt den tydliga och obehagliga sanningen. Samma fel kan begås av oss idag om vi, precis som lärjungarna, blundar för Jesus tydliga profetiska förutsägelser för vår tid. Daniel och Uppenbarelseboken är de enda två böckerna som Jesus personligen betonade att vi skulle läsa och förstå. I Matteusevangeliet 24:15 säger Jesus: ”När ni ser den vanhelgande skändlighet som profeten Daniel har talat om stå på helig plats (må den som läser fatta det rätt)”. Uppenbarelseboken beskrivs som ”Jesu Kristi uppenbarelse” och ger följande löfte: ”Salig är den som läser upp och saliga är de som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den.” (Upp 1:1, 3). Om vi försummar att studera dess avgörande budskap som gäller oss så förlorar vi inte bara en välsignelse, men vi riskerar också att bli vilseledda och förlora vår tro när uppfyllelserna äger rum.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.