Hvorfor profetier?

«Så tok han de tolv til side og sa til dem: «Se, … alt det som er skrevet av profetene om Menneskesønnen, skal bli oppfylt. For han skal bli overgitt til hedningene og bli spottet og mishandlet og spyttet på. De skal piske ham og drepe ham. Og på den tredje dag skal han stå opp igjen.» Men de forstod ingenting av dette» (Luk 18,31-34)

Man kan spørre seg om Jesus kunne ha vært tydeligere i sin forutsigelse av sin lidelse. Fortsatt forstod ikke disiplene ikke noe, og ble fryktelig skuffet og mistet nesten troen når alle forutsigelsene gikk i oppfyllelse. Det var ikke umulig for dem å forstå det Jesus sa, fordi forutfattede meninger og teorier de kjælte for om Messias forblindet deres oppfatningsevne og gjorde at de avkreftet den tydelige og ubehagelige sannheten. Samme feil kan begås av oss i dag om vi, slik som disiplene, lukker øynene for Jesu tydelige profetiske forutsigelser for vår tid. Daniel og Åpenbaringsboken er de eneste to bøkene som Jesus personlig understreket at vi skulle lese og forstå. I Matteus evangeliet 24,15 sier Jesus: «Når dere da ser ødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted – den som leser, han forstå det – » Åpenbaringsboken beskrives som «Jesu Kristi åpenbarelse» og gir følgende løfte: «Salig er den som leser og de som hører ordene i denne profetien og holder fast på det som er skrevet i den.» (Åp 1,1.3). Om vi forsømmer å studere dets avgjørende budskap som gjelder for oss, så mister vi ikke bare en velsignelse, men vi risikerer også å bli villedet og miste vår tro når oppfyllelsene finner sted.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.