Antikrist identifierad

Det finns många välmenande kristna som säger att undervisning om Antikrist inte har någon del i evangeliets förkunnelse. Men Paulus håller inte med. I sitt brev till Timoteus betonar han vikten av att lägga fram sanningen om det avfall som den Helige Ande genom profeterna förutsagt. De som gör så kallar han ”en god Kristi Jesu tjänare” (1 Tim. 4:1-6). Paulus var minst sagt en Kristusfokuserad och nådebetonande förkunnare, ändå såg han det som en del av sin plikt att avslöja Kristus huvudsakliga antagonister i den stora striden (Ef. 5:11).

Lurad till falsk tillbedjan

Apostlarna varnade den tidiga kyrkan för att ett avfall skulle ske i kristenheten (Apg. 20:29-30). Till tessalonikerna skrev Paulus att inte förvänta att Jesus kommer tillbaka än: ”Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son” (2 Thess. 2:3) Johannes kallade avfallet för Antikrist (1 Joh. 2:18-19). Paulus säger att Antikrists ”ankomst är ett verk av Satan” (2 Thess. 2:9, se även Upp. 13:2). Satans högsta önskan är att få den tillbedjan som bara tillhör Gud (se Matt. 4:9 & Jes. 14:12-14). Men han vet att ingen kristen i sina rätta sinnen frivilligt skulle tillbe och böja sig inför honom. Därför använder han sig av bedrägeri. Han upprättar en frontfigur som utger sig för att vara god och kristen – Antikrist. Antikrist är ingen ful, mörkklädd halvdemon som öppet trotsar Kristus. I stället beskrivs han som en bedragare som låtsas vara Kristus (2 Thess. 2:4). När de kristna ser denna frontfigur anar de ingen fara. De tror de att de följer och tillber Kristus när de i själva verket tillber Satans representant. I Uppenbarelseboken representeras Antikrist som ett vilddjur. Lägg märke till hur vilddjuret försöker efterlikna Kristus:

  Jesus Kristus Antikrist
Kommer upp ur vattnet i början av sin verksamhet Matt. 3:16 Upp. 13:1
Verkar i 3,5 år Luk. 3:1, 21; Joh. 2:13, 5:1, 6:4, 11:55 Upp. 13:5
Dör och uppstår 1 Kor. 15:3-4 Upp. 13:3
Får tillbedjan efter sin uppståndelse Upp. 5:13-14 Upp. 13:3-4
Sitter på sin faders tron Upp. 3:21 Upp. 13:2

Bibeln säger vidare: ”Hela världen förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret…” (Upp. 13:3-4, 8). Genom vilddjuret lyckas Satan få den tillbedjan han längtar efter, trots att tillbedjarna tror sig göra rätt.

Det lilla hornet

Vilddjuret i Uppenbarelseboken 13 är samma makt som i Daniel 7 beskrivs som det lilla hornet. I Daniel 7 ser profeten fyra djur som kommer upp ur havet. Alla dessa representerar enligt kapitlet olika världsriken som regerade från Daniels tid till världens slut (Dan. 7:17, 23). De motsvarar samma riken som de som beskrivs i statyn i Daniel 2:

Lejon = Babylon (Jer. 50:17)
Björn = Medie-Persien (Dan. 5:25-28)
Leopard = Grekland (Dan. 8:21)
Drake = Rom (Joh. 11:48)
Tio hornTio horn = Europa (Dan. 7:24)Tio tår

”De tio hornen betyder att tio kungar ska uppstå i det riket” (v.24)

Vid sitt fall delades Västrom upp mellan tio barbariska stammar: anglo-saxarna (England), frankerna (Frankrike), alemannerna (Tyskland), burgunderna (Schweiz), langobarderna (Italien), västgoterna (Spanien), sveberna (Portugal), östgoterna, vandalerna och herulerna. Det är först efter Roms fall (476 e.Kr.) som Antikrist öppet träder fram som en politisk makt i Europa (Dan. 7:8, 24; 2 Thess. 2:6-7). ”Men medan jag betraktade hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem, ett litet horn som stötte bort tre av de tidigare hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade stora ord. … Han ska tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han ska bestämma sig för att förändra heliga tider och lagar, och de ska ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid.” (Dan. 7:8, 25) Från dessa verser och Upp. 13 kan vi plocka ut minst 10 karaktärsdrag för antikrist:

 1. Det är ett litet rike (litet horn)
 2. Det uppstår i Europa (mellan de tio hornen)
 3. Det uppstår efter Roms fall (efter 476 e.Kr)
 4. Det utrotar tre andra riken under sin uppkomst
 5. Det får världsvitt inflytande (Upp. 13:8)
 6. Det regerar i 1260 år (3,5 tider = 42 månader = 1260 dagar (Upp 12:6) à en profetisk dag = ett bokstavligt år (Hes. 4:6, 4 Mos. 14:34))
 7. Det hädar Gud, dvs. det:
  1. påstår sig kunna förlåta synder (Mark 2:7)
  2. säger sig inneha Guds plats på jorden (Joh 10:33)
 8. Ledarens namns gematriska tal är 666 (Upp. 13:17-18)
 9. Det förföljer de kristna (de heliga, Guds sanna folk)
 10. Det säger sig förändra heliga tider och lagar (de tio budorden)

Vad ansåg reformatorerna?

Med korten på bordet kan vi tyvärr inte annat än att dra samma slutsats som Luther och de andra reformatorerna i denna fråga: ”Luther … bevisade, genom Daniels och St. Johannes uppenbarelser, genom St. Paulus, St. Petrus och St. Judas brev, att Antikrists styre, som förutsagt och beskrivet i Bibeln, var påvedömet…” (Merle D’aubigne , History of the Reformation, band 6, kap. 12, s. 215) Luther sa om detta: ”O, hur det smärtade mig, även om jag hade Skriften på min sida… att jag skulle våga att ensam stå upp mot påven och framhålla honom som antikrist…” (Martyn s. 372-373)

Passar det in?

Vatikanen är det minsta riket i världen till yta. Det uppstår i Europa och får politisk makt omkring mitten på 500-talet (538) efter att ha utplånat tre av de tidigare nämnda rikena med hjälp från Östrom. En utläggare skriver: ”Jag kan åberopa tre som blev utplånade från påvens ansikte av listan först given; nämligen, herulerna under Odoacer, vandalerna, och östgoterna” (Edward B. Elliott, Horae Apocalypticae, band 3, s. 139). Från denna tid regerade påvemakten med kejserlig auktoritet över västvärlden i exakt 1260 år. Deras makt varade fram tills Napoleons general Berthier tillfångatog påven och avvecklade kyrkostaten år 1798 – exakt 1260 år senare! Roms påvar och präster sägs kunna förlåta synder oberoende av Guds bifall. Påven anses, i Johannes Paulus II:s ord, som ”den man som på jorden representerar Guds Son, som ’tar platsen’ av den Andra Personen i den allsmäktiga Treenigheten.” (Crossing the threshold of hope). Detta är hädelse enligt Bibeln. Som en ytterligare hädelse så är en påvens officiella titlar ”Vicarius Filii Dei” (Guds Sons ställföreträdare). Detta namns gematriska talvärde råkar bli 666. Under medeltiden utgöt den romerska kyrkan mer oskyldigt blod än någon annan institution som någonsin existerat på jorden. Man räknar med 50-100 miljoner protestanter som dödats för ”kätteri”. Katolska kyrkan hävdar att: ”Påven är av så stor auktoritet och makt att han kan förändra, förklara eller tolka till och med gudomliga lagar.” (Lucii Ferraris, Prompta Bibliotheca, Art “Papa”, Band 5). I katolska katekesen är det andra budet som förbjudet tillbedjan av statyer och avbilder borttaget och det sista är delat i två. Tyvärr, passar beskrivningen allt för bra för att kunna bortse från den profetiska identifieringen.

Kom ihåg: Detta handlar om ett system, inte om individer. Om du råkar befinna dig i detta system är du inte automatiskt fördömd av Gud. Han har sitt folk även här (Upp. 18:4), och dessa kallar han ut. Är du villig att lyssna till hans röst?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.