Uppenbarelseboken 1:7

”Se, han kommer med molnen, och varje öga ska se honom, även de som genomborrat honom. Och jordens alla stammar ska jämra sig för hans skull. Ja, amen.”

Upp. 1:7, SFB15

Jesus återkomst är ”det saliga hoppet” (Tit. 2:13) genom hela Bibeln, speciellt i Nya Testamentet: ”då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord.” (1 Thess. 4:16-17) Det är då de rättfärdiga får återse sina älskade vänner och släktingar som dött i tron på Kristus. Då får de möta sin Skapare ansikte mot ansikte. Jesus kommer med molnen. Han själv sa att ”jordens alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.” (Matt. 24:30). I Upp. 14:14 såg Johannes ”ett vitt moln, och på molnet satt en som liknade en människoson”. Precis som när lärjungarna såg Jesus stiga upp till himlen och ”ett moln tog honom ur deras åsyn” (Apg. 1:9) så kommer ”denne Jesus” att ”komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen.” (Apg. 1:11). Han kommer inte ensam, utan han har ”alla änglar” med sig (Matt. 25:31). Det kommer bli en dag fylld av härlighet, för Jesus kommer ”i sin och Faderns och de heliga änglarnas härlighet” (Luk. 9:26). Den härligheten kommer att ses av ”varje öga”. Många har tänkt att Jesus ”kommer som en tjuv” i hemlighet, utan att någon ser honom och rycker med sig de troende till himlen. Men den läran motsägs av Upp. 1:7. Varje öga ska se honom. Inte bara de ”andligt upplysta” utan jordens alla stammar kommer att jämra sig när de ser honom (Matt. 24:30). De ”andligt upplysta” kommer inte att jämra sig när de ser Jesus utan det är dem som i glädje utbrister ”Ja, amen.” Psalmisten säger om denna händelse: ”Moln och töcken omger honom, rätt och rättfärdighet är grunden för hans tron. Eld går framför honom och förtär hans fiender runt omkring. Hans blixtar lyser upp världen, jorden ser dem och bävar. Bergen smälter som vax inför Herren, inför hela jordens Herre. Himlen förkunnar hans rättfärdighet, och alla folk ser hans härlighet. Alla ska de skämmas, de som dyrkar avgudabilder och stoltserar med maktlösa gudar. … Sion hör det och gläds, Juda döttrar jublar över dina domar…” (Ps. 97:2-9) Det är sant att det står i Bibeln att Herrens dag kommer som en tjuv (se 1 Thess. 5:2). Men det handlar om att tidpunkten (Herrens dag) kommer oväntat för de ogudaktiga, inte att Jesus återkomst i sig är osynlig eller hemlig. Petrus förklarar: ”Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till.” (2 Pet. 3:10) Ingen vet dagen eller stunden, den kommer oväntat som en tjuv, men när stunden väl kommer så kommer himlarna försvinna med ett våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta och allt kommer att förgöras. Det finns inget osynligt och hemligt med den händelsen. Faktum är att för de rättfärdiga kommer inte Jesus som en tjuv. Paulus säger: ”Men ni, bröder, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra.” (1 Thess. 5:4-6) I Uppenbarelseboken säger Jesus: ”Om du inte håller dig vaken ska jag komma som en tjuv, och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig.” (Upp. 3:3) Villkoret är tydligt. Endast de som inte lever i ljuset och håller sig andligt vakna blir överraskade av dagen. Men för dem som älskar Jesus och studerar tidens tecken kommer dagen att vara förväntad.

Texten säger också att de som genomborrat Jesus ska se honom komma tillbaka. Det är en referens till Sakarja 12:10 som säger att ”Jerusalems invånare” ska se ”upp till mig som de har genomborrat”. Johannes säger att genomborrningen fick sin uppfyllelse när Jesus blev genomborrad av soldaterna vid korset (se Joh. 19:34-37). Men Jesus sa till de judiska ledarna vid slutet av sitt liv: ”Härefter kommer ni inte att se mig förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.” (Matt. 23:39) Och han förklarar sig senare: ”Men jag säger er: Härefter ska ni se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himlens moln.” (Matt. 26:64, se även Mark. 14:62). Hur kunde översteprästerna på Jesus tid se Jesus komma tillbaka? De har alla dött och väntar i graven på den andra uppståndelsen efter de tusen åren (se Upp. 20:5). Men tydligen kommer vissa ogudaktiga också att uppstå strax innan Jesus kommer tillbaka för att vara vittne till hans återkomst. Daniel skriver om händelsen i ändens tid: ”många som sover i mullen ska vakna, några till evigt liv och andra till förakt och evig skam” (Dan. 12:2) Här talas det inte om en allmän uppståndelse där ”alla” uppstår utan endast ”några”. Det sker under den tid av nöd som vers 1 talar om strax innan Jesus återkomst. Dessa utvalda ogudaktiga uppstår till förakt och evig skam. De som spottat Jesus i ansiktet kommer att få se det lysa som ”solen när den skiner i all sin kraft” (Upp. 1:16). De som spikat fast hans händer och fötter kommer att se dem ”liknade skinande brons som glöder i smältugnen” (Upp. 1:15) och med en skarp skära i handen (Upp. 14:14). De som dömde honom kommer nu att ställas inför hans domstol. Allt hån de överöst honom med kommer att komma upp i deras minne. Den fruktansvärda önskan de yttrat i Pilatus domsal: ”Låt hans blod komma över oss och över våra barn!” (Matt. 27:25) kommer då att få sin uppfyllelse och de kommer att ”jämra sig för hans skull” och säga ”till bergen och klipporna: ”Fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen och för Lammets vrede!”” (Upp. 6:16). Jesus är inte hämndlysten i den bemärkelsen att han njuter av att hämnas. Han säger: ”Så sant jag lever, säger Herren Gud, jag gläder mig inte åt den ogudaktiges död. I stället vill jag att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva.” (Hes. 33:11) Men han är rättvis. De som förföljt och plågat honom och hans folk utan några tecken på samvetskval eller ånger kommer att själva få ta det straff som Jesus erbjöd sig att ta på korset: ”Gud är rättfärdig: han straffar med plågor dem som plågar er och låter er som plågas få lindring tillsammans med oss. Det sker när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium.” (2 Thess. 1:6-8) Valet för oss idag är om vi ska vara bland dem som jämrar sig när Jesus kommer eller de som säger ”Ja, amen.”

One comment on “Uppenbarelseboken 1:7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.