Varför tala om Antikrist?

”Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. … När du lägger fram detta för bröderna, är du en god Kristi Jesu tjänare, som får sin näring av trons och den goda lärans ord som du har följt.” (1 Tim 4:1-6)

Det finns många välmenande kristna som säger att undervisning om Antikrist inte har någon del i evangeliets förkunnelse. Men Paulus håller inte med. I sitt brev till Timoteus betonar han vikten av att lägga fram sanningen om det avfall som den Helige Ande genom profeterna förutsagt. Den som gör det kallar han ”en god Kristi Jesu tjänare”. I vers 3 säger han att detta avfallna system ”förbjuder folk att gifta sig och befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat”. Genom celibatkrav och pålagd fasta skulle organisationen förvränga bilden av Gud. Paulus levde som han lärde. Han refererar här till samma avfall som i 2 Thess 2:3-5: ”först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram”, och han tillägger, ”Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er?” Paulus var minst sagt en Kristusfokuserad och nådebetonande förkunnare, ändå såg han det som en del av sin förkunnelse att avslöja Kristus huvudsakliga antagonister i den stora striden. Som goda ”Kristi Jesu tjänare” bör vi lyfta upp Jesus som centrum i all vår förkunnelse, utan att försumma apostelns uppmaning: ”Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället.” (Ef 5:11)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.