Varför gå till kyrkan?

”Så kom han till Nasaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade.” (Luk 4:16)

Fyra orsaker att gå till kyrkan:

  1. JESUS GJORDE DET – När Jesus var på jorden gav han oss ett exempel för att vi ska ”leva så som han levde” (1 Joh 2:6). Trots att han var Guds Son och om någon inte ”behövde” församlingen för sin andliga uppbyggelse så hade han ändå för vana att gå i kyrkan varje sabbat.
  2. JESUS GÖR DET FORTFARANDE – På ett speciellt sätt är Jesus närvarande när troende möts. Han sa: ”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.” (Matt 18:20). Hur mycket mer gäller inte detta löfte i en församling? Vi går till kyrkan för att möta Jesus på ett sätt vi inte kan göra när vi är ensamma.
  3. JESUS FÖRVANDLAR OSS GENOM FÖRSAMLINGEN – I Jesus församling finns det både får och rövare (Joh 10:1, 16). Om du befinner dig i en fullkomlig församling, så är du inte i Jesus fålla. Vi kan inte ursäkta dessa ovärdiga karaktärsdrag hos människor. Men en orsak till att Jesus tillåter dessa i sin församling är för att lära oss att förlåta och älska även de ovärdiga, precis som Jesus gjort med oss.
  4. FÖR ATT VÄLSIGNA ANDRA – ”Låt oss inte överge våra egna sammankomster, som en del har för vana, utan uppmuntra varandra” (Heb 10:25) En orsak till att komma till kyrkan är för att uppmuntra andra. Jesus gick till församlingen för att vara till välsignelse för andra, inte primärt för att själv bli välsignad. Men när han välsignade andra blev han själv välsignad (Ords 11:25).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.