Rädsla för terrorism och olyckor

”Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.” (Joh 14:27)

Terroristattentaten i Paris visar för oss att ingen plats i världen är säker. Många bävar inför var nästa oväntade attentat ska äga rum. Men om inte ett attentat dödar oss, så kan en flygkrasch eller andra olyckor rycka bort våra sköra liv på ett ögonblick. Rädsla för döden förlamar och oroar miljontals människor. Men Jesus ville inte att dessa saker skulle skrämma oss (se Luk 21:26-28, Ords 3:25). Han ville att vi skulle äga hans frid. Men hur kan vi ha frid när döden är så nära inpå? Ombord på en stormhärjad ångbåt, där passagerarna misströstade om livet, hade en kristen kvinna funnit svaret. Hon fick frågan: ”Varför är du inte rädd?” Hennes svar var enkelt: ”Jag har satt mitt hopp till Kristus. Om mitt arbete är färdigt kan jag lika gärna ligga på havets botten som någon annanstans. Men om mitt arbete inte är färdigt så kan inga vågor i havet dränka mig.” Hon hade frid eftersom hon litade på Gud och därmed i princip var odödlig så länge hon inte var dumdristig och så länge Gud ansåg att hon hade en uppgift kvar på jorden. Hon kunde då ta fasta på löftet: ”Om än tusen faller vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, så skall det inte drabba dig. … Ty du har sagt att HERREN är ditt skydd, du har gjort den Högste till din tillflykt. Ingen olycka skall drabba dig… Ty han skall ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar.” (Ps 91:7-11). Satans makt att plåga må vara stor. Men om vi lagt våra liv i Guds hand så kommer han att hindra Satan från att ta våra liv i förtid (se Job 2:6, Pred 7:18). Ibland kan det verka som om Guds tjänare dör slumpmässigt och meningslöst. Men om inte ens en sparv faller till marken utan Guds vilja (Matt 10:29) så kan vi lita på att det samma gäller Guds barn. Gud tillåter sina frommas död endast om det kan gynna evangeliets spridning mer än deras liv (Ps 116:15, 30:10). Därefter uppväcker han dem till en strålande evighet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.