25 Å vitne

Å vitne – Guds oppdrag til hvert medlem

Mål: Hver sann Kristi disippel fødes inn i Guds rike som en misjonær.
Fokus: Om du ikke er en misjonær er du et misjonsfelt.

Innledning
Eks.: Mann i snøstorm, redder seg selv gjennom å redde en annen.
Derfor var den store misjonsbefalingen Jesu siste ord til sine disipler…

Matt 28,18-20
Hvor mye makt har Jesus fått? Eks.: Mange unnskylder seg: Har ikke råd, orker ikke, er for gammel, for ung, for få, for mye motstand, ikke kompetent. Men Jesus vet ikke av å mislykkes. Hvor mange ønsker Jesus skal bli døpt og bli hans disipler? Eks.: Menigheten er ikke en sosial klubb. Hvor mye av hva Jesus har befalt skal vi lære videre? Hvor lenge er Jesus med oss? Gå ut. Sitt ikke igjen og vent. Vær aktivt oppsøkende. Jesus brenner for evangelisering.
Dette sa han i slutten av sin virksomhet, hva sa han i begynnelsen?

Matt 4,19
Hva er definisjonen av en Jesu etterfølger? Er som Jesus – fisker mennesker. Om du ikke er en misjonær, er du et misjonsfelt (Apg 4,20).
Er det ikke pastorens oppgave å ta hånd om evangeliseringen?

Ef 4,11-12
Hvem skal pastorene utruste til tjeneste? Eks.: Sauene – ikke hyrdene – lager sauer. Det er en fatal feil å tro at alt er opp til pastoren (Apg 8,1.4). Å vitne er ikke en åndelig gave. Eks.: Mat ikke dyrene (Heb 5,12). Eks.: Disippel-skape-metoden (1/år – drøyt 30 år) vs. superpastoren (100 000/dag – 192 år).
Hva skjer om vi lar være å fortelle?

Esek 33,8-9
Hva kommer Gud til å gjøre med de fortaptes blod, om vi bevisst forsømmer å nå dem? Er det et frelsesspørsmål? (Luk 9,26)
Hvilken metode skal vi bruke?

Åp 22,17
Alle som hører evangeliets innbydelse skal føre den videre. Hvordan skal vi gjøre det? Svar: Si (Rom 10,13-15). Eks.: Ikke bare et taust vitne. Alle som har en tunge kan vitne. Vær sosial, kom nær mennesker. Vis en sann interesse.
Hva skal vi snakke om?

1 Pet 1,23
Gjennom hva blir et menneske født på ny? Bibelundervisning er avgjørende for at personer skal komme til tro. Talen er nødvendigvis ikke offentlig (Apg 8,35; 20,20). Eks.: Brevkurser, å vitne, DVD, video, internett.
Personlige anstrengelser er nødvendige for å nå mennesker. Det ser vi i følgende bibelfortellinger…

Joh 1,35-42
Hva er det første Andreas gjør når han begynner å følge Jesus? Familien. Eks.: ”Du er kanskje ikke en Peter, men du kan vinne en Peter.”
La oss se på en annen person som begynte å følge Jesus…

Joh 1,43-51
Hva var det første Filip gjorde da han begynte å følge Jesus? Natanael hadde fordommer. Filips personlige anstrengelse brøt ned disse.
La oss se på et tredje eksempel…

Luk 8,30-39
Hvor lenge hadde mannen kjent Jesus? Hvilket oppdrag gir Jesus ham? Fortalte sitt personlige vitnesbyrd: Hvordan var mitt liv før jeg møtte Jesus, hvordan møtte jeg Jesus og hvordan var det etter (Apg 22,3-21). Alle kan dele av det lille de har. Frukten av hans arbeid var stor (Mark 7,31-8,9).
Hva er målet med evangelisering?

Joh 4,35-38
Hvilke fordeler får den som sår og den som høster? (Ord 11,25). Eks.: Personlig erfaring. Vær ikke negativ. Tenk ikke at det ikke finnes høst (Luk 10,2). Forakt ikke den ringe begynnelse (Sak 4,10). Ta ikke æren til deg selv om du får se fremgang, men gled deg med himmelens engler (Luk 15,10).
Hva venter Jesus på før han kommer tilbake?

Matt 24,14
Hva skal gå til hele verden før enden kommer? (Åp 14,6)

APPELL
Er det ditt ønske å fremskynde Jesu gjenkomst gjennom å be for og gjøre personlige anstrengelser for å nå et menneske for Jesus hvert år?


25_Å_vitne