25 Vittnande

Vittnande – Guds uppdrag till varje medlem

Syfte: Varje sann Kristi lärjunge föds in i Guds rike som en missionär.
Fokus: Om du inte är en missionär är du ett missionsfält.

Introduktion
IE: Man i snöstorm, räddar sig själv genom att rädda en annan.
Därför var den stora missionsbefallningen Jesus sista ord till sina lärjungar…

Matt 28:18-20
Hur mycket makt har Jesus fått? IE: Populäraste sekten är ursäkten: Inte råd, orkar inte, för gammal, för ung, för få, för mycket motstånd, inte kompetenta. Men Jesus vet inte av något misslyckande. Hur många önskar Jesus ska bli döpta och bli hans lärjungar? IE: Församlingen är ej en social klubb. Hur mycket av vad Jesus befallt oss ska vi lära ut? Hur länge är Jesus med oss? Gå ut. Sitt inte kvar och vänta. Var aktivt uppsökande. Jesus brinner för evangelisation.
Detta sa han i slutet av sin verksamhet, vad sa han i början?

Matt 4:19
Vad är definitionen av en Jesu efterföljare? Är som Jesus – fiskar människor. Om du inte är en missionär är du ett missionsfält (Apg 4:20).
Är det inte pastorns uppgift att sköta evangelisationen?

Ef 4:11-12
Vilka ska pastorerna utrusta till tjänst? IE: Får – inte herdar – gör får. Det är ett ödesdigert misstag att tro att allt är upp till pastorn (Apg 8:1, 4). Vittnande är inte en andlig gåva. IE: Mata inte djuren (Heb 5:12). IE: Lärjungaskaps-metoden (1/år – drygt 30 år) vs. superpastorn (100 000/dag – 192 år).
Vad händer om vi låter bli att berätta?

Hes 33:8-9
Vad kommer Gud att göra med de förlorades blod om vi medvetet försummat att nå dem? Är det en frälsningsfråga? (Luk 9:26)
Vilken metod ska vi använda?

Upp 22:17
Alla som hört evangeliets inbjudan ska föra den vidare. Hur ska vi göra? Svar: Säga (Rom 10:13-15). IE: Inte bara tyst vittne. Alla som har en tunga kan vittna. Var social, kom nära människor. Visa ett genuint intresse.
Vad ska vi prata om?

1 Pet 1:23
Genom vad blir en människa född på nytt? Bibelundervisning är avgörande för att personer ska komma till tro. Predikan är inte nödvändigtvis offentlig (Apg 8:35, 20:20). IE: Brevkurser, vittnande, DVD, video, internet.
Personliga ansträngningar är nödvändiga för att nå människor. Det ser vi i följande bibelberättelser…

Joh 1:35-42
Vad är det första Andreas gör när han börjar följa Jesus? Familj. IE: ”Du kanske inte är en Petrus, men du kan vinna en Petrus.”
Låt oss se på en annan person som började följa Jesus…

Joh 1:43-51
Vad var det första Filippus gjorde när han började följa Jesus? Natanael hade fördomar. Filippus personliga ansträngningar bröt ned dessa.
Låt oss se på ett tredje exempel…

Luk 8:30-39
Hur länge hade mannen känt Jesus? Vilket uppdrag ger Jesus honom? Berättade sitt personliga vittnesbörd: Hur var mitt liv innan jag mötte Jesus, hur mötte jag Jesus och hur var det efter (Apg 22:3-21). Alla kan dela med sig av det lilla de har. Frukten av hans arbete var stort (Mark 7:31-8:9).
Vad är syftet med evangelisation?

Joh 4:35-38
Vilka fördelar får den som sår och skördar? (Ords 11:25). IE: Personlig erfarenhet. Var inte negativ. Tänk inte att det inte finns skörd (Luk 10:2). Förakta inte den ringa begynnelsen (Sak 4:10). Ta inte åt dig äran om du får se framgång, men gläd dig med himlens änglar (Luk 15:10).
Vad väntar Jesus på innan han kommer tillbaka?

Matt 24:14
Vad ska gå till hela världen innan slutet kommer? (Upp 14:6)

APPELL
Är det din önskan att påskynda Jesus återkomst genom att be för och göra personliga ansträngningar för att nå en människa för Kristus varje år?

 

 

PDF-logo_vit_small25_Vittnande