18 Guds menighet

Guds menighet – Hvilken kirke er den sanne?

Mål: Kristi Ord leder i dag alle sine sauer til en flokk: Syvendedags Adventistkirken.

Fokus: Jesus er kirkens mann og innbyr alle mennesker til dens fellesskap.

Innledning
Er det forvirrende at mengder av kirker underviser ulike ting fra samme Bibel? Er det forvirrende at det finnes så mange ulike samfunn?
Er det Jesu vilje at det skal råde en slik forvirring?

Joh 17,20-23
Hva ønsker Jesus at hans etterfølgere skal være? Jesus vil at hans folk skal være ett liksom han og Faderen er ett. Det innebærer en enhet i kjærlighet, men også i lære (1 Kor 1,10; Fil 2,2; Joh 4,23).
Hvem var det da som forårsaket denne splittelsen?

Joh 10,11-14
Jesus er den gode hyrden. Alle som kjenner Jesus og i oppriktighet lytter til hans stemme er en av Jesu sauer (Matt 25,34). Hvem sprer sauene?
Tror du at Jesus bare kommer til å stå og se på når Satan sprer sauene?

Joh 10,1.16
Jesus har også en flokk = menigheten/kirken (Apg 20,28-29; 1 Pet 5,1-4). I flokken er det ikke bare sauer, men også tyver og røvere (v.10). Har Jesus sauer utenfor flokken? Å være i flokken betyr nødvendigvis ikke å være frelst. Vice versa. Flokken/menigheten er derfor ikke en beskrivelse på alle oppriktig troende, men en synlig organisasjon der både troende og vantro finnes (Matt 18,15-19). Hvor vil Jesus føre alle sine sauer? Det er gjennom å lytte til Jesu røst at vi kan finne hans flokk/menighet. Kan du se at Bibelen er Jesu røst? (2 Tim 3,16) Da burde vi gjennom å studere det vite hvilken menighet vi skal gå til, eller hva?
La oss se på seks bibelske karaktertrekk på Guds menighet i den siste tiden…

1 Tim 3,15
1. Sann lære. Om en menighet underviser villfarelse (f.eks. evig helvete, sjelens udødelighet, søndagens hellighet osv.) kan den være Guds menighet? F.eks. Hvorfor gå i en kirke? God mat, fine glassmalerier, populær, bra lovsangsgruppe? Svar: En lære som stemmer overens med Guds ord.
I Åpenbaringsboken finner vi mer spesifikke karaktertrekk… 

Åp 12,1
Er bokstavelige kvinner kledd i solen? Nei, dette må være symbolsk.
La oss spørre Bibelen hva en kvinne representerer…

2 Kor 11,2
Hva representerer en kvinne? (Jer 6,2; Jes 51,16; Ef 5,31-33)
Vi leser videre i Åpenbaringsboken…

Åp 12,2-6.13-14
Hvem er barnet? (Åp 19,13-16) Hvem er dragen? (v.9) Da Djevelen mislyktes i å drepe Jesus vendte han seg mot den apostoliske menigheten. Hvordan ville Gud beskytte dem? Svar: Den skulle gjemme seg i ørkenen i 1260 år (Esek 4,6). Antikrist regjerte samtidig: 538-1798. 2. Oppstår etter 1798
I vers 17 finner vi to karaktertrekk til…

Åp 12,17
Hvordan føler Satan det mot denne menigheten? Ønsker du å tilhøre en menighet som Satan avskyr? 3. Holder Guds bud (inkl. sabbatsbudet).
Vi ser samme gruppe beskrevet i kapittel 14…

Åp 14,12.6-7
Dette handler om de hellige like før Jesu gjenkomst (v.14). Hvem har de tro på? 4. Kristussentrert evangelium 5. Verdensvid organisasjon 6. Forkynner de tre englers budskap. Eks.: SDA statistikk.
La oss minne oss selv på det vi sa til å begynne med…  

Joh 10,16
Har Jesus sauer utenfor flokken? Flokken er ikke fullkommen, men den er Jesu flokk.

APPELL
Ønsker du å være i en forsamling som har en ren lære, oppstod etter 1798, holder Guds bud, tror på Jesus, og forkynner de tre englers budskap for hele verden? SDA er en profetisk bevegelse som har fått et guddommelig oppdrag i å forberede verden på Jesu gjenkomst. Jesu røst innbyr alle til dens fellesskap. Finnes det noe som hindrer deg fra å svare på det kallet?

18_Guds_menighet