18 Guds kyrka

Guds kyrka – Vilken är den sanna kyrkan?

Syfte: Kristi ord leder idag alla sina får till en fålla: Sjundedags-Adventistsamfundet.
Fokus: Jesus är kyrkans man och inbjuder alla människor till dess gemenskap.

Introduktion
Är det förvirrande att mängder av kyrkor undervisar olika saker från samma Bibel? Är det förvirrande att det finns så många olika samfund?
Är det Jesus vilja att det ska råda en sådan förvirring?

Joh 17:20-23
Vad önskar Jesus att hans efterföljare ska vara? Jesus vill att hans folk ska vara ett liksom han och Fadern är ett. Det inkluderar en enhet i kärlek men även i lära (1 Kor 1:10, Fil 2:2, Joh 4:23).
Vem var det då som orsakade denna splittring?

Joh 10:11-14
Jesus är den gode herden. Alla som känner Jesus och i uppriktighet lyssnar till hans röst är ett av Jesus får (Matt 25:34). Vem skingrar fåren?
Tror du att Jesus bara kommer att stå och se på när Satan skingrar fåren?

Joh 10:1, 16
Jesus har också en fålla = församlingen/kyrkan (Apg 20:28-29, 1 Pet 5:1-4). I fållan finns inte bara får utan tyvärr också tjuvar och rövare (v.10). Har Jesus får utanför fållan? Att vara i fållan betyder inte nödvändigtvis att man är frälst. Vice versa. Fållan/församlingen är därför inte en beskrivning på alla uppriktigt troende, utan en synlig organisation där både troende och otroende finns (Matt 18:15-19). Var vill Jesus föra alla sina får? Det är genom att lyssna till Jesus röst som vi kan hitta till hans fålla/församling. Är du bekväm med att säga att Bibeln är Jesus röst? (2 Tim 3:16) Då borde vi genom att studera den veta vilken kyrka vi ska gå till, eller hur?
Låt oss titta på 6 bibliska kännetecken på Guds församling i yttersta tiden…

1 Tim 3:15
1. Sann lära
. Om en kyrka undervisar villfarelse (som ett evigt helvete, själens odödlighet, söndagens helighet etc.) kan den vara Guds sanna kyrka? IE: Varför gå i en kyrka? Gott fika, fina glasmålningar, populär, bra lovsångsteam? Svar: En lära som stämmer överens med Guds ord.
I Uppenbarelseboken finner vi mer specifika karaktärsdrag…

Upp 12:1
Är bokstavliga kvinnor klädda i solen? Nej, detta måste vara symboliskt.
Låt oss fråga Bibeln var en kvinna representerar…

2 Kor 11:2
Vad representerar en kvinna? (Jer 6:2, Jes 51:16, Ef 5:31-33)
Vi läser vidare i Uppenbarelseboken…

Upp 12:2-6, 13-14
Vem är barnet? (Upp 19:13-16) Vem är draken? (v.9) När Djävulen misslyckas med att döda Jesus vänder han sig till den apostoliska kyrkan. Hur skulle Gud skydda den? Svar: Den skulle gömma sig i öknen 1260 år (Hes 4:6). Antikrist regerade samtidigt: 538 – 1798. 2. Uppstår efter år 1798
I vers 17 finner vi två kännetecken till…

Upp 12:17
Hur känner Satan om den här församlingen? Önskar du tillhöra en församling som Satan avskyr? 3. Håller Guds bud (inkl. sabbatsbudet).
Vi ser samma grupp beskriven i kapitel 14…

Upp 14:12, 6-7
Detta handlar om de heliga strax innan Jesus återkomst (v.14). Vem har de tro på? 4. Kristuscentrerat evangelium 5. Världsvid organisation 6. Predikar de tre änglarnas budskap. IE: SDA statistik.
Låt oss påminna oss om vad vi sa i början…

Joh 10:16
Har Jesus får utanför fållan? Medlemmarna i fållan är inte fullkomliga, men den är ändå Jesus fålla.

APPELL
Önskar du vara i en församling som har en ren lära, uppstod efter 1798, håller Guds bud, tror på Jesus, och förkunnar de tre änglarnas budskap för hela världen? SDA är en profetisk rörelse som fått ett gudomligt uppdrag att förbereda världen på Jesus återkomst. Jesus röst inbjuder alla till dess gemenskap. Finns det något som hindrar dig från att svara på det kallet?

 

 

PDF-logo_vit_small18_Guds_kyrka