16 Undersøkende dommen

Den undersøkende dommen – Hva gjør Jesus nå?

Mål: Siden 1844 lever i vi tiden for Guds dom. Det er en alvorlig tid til selvransakelse og forberedelse for Jesu gjenkomst.

Fokus: Vi står ikke alene i dommen – Kristus står også der, som vår advokat.

Innledning
Adventvekkelsen. Millerittene. Jesu gjenkomst 22. okt 1844. Skuffelsen.
Teksten som var grunnen til millerittenes forkynnelse var…

Dan 8,14
Hva skulle skje etter de 2300 dagene?
Engelen Gabriel kommer senere til Daniel for å forklare synet…

Dan 8,15-19.26
Gabriel = samme engel som kom til Maria (Luk 1,26-27). Viktig syn. Når viser synet om de 2300 dagene til? Om de 2300 dagene var bokstavelige dager ville ikke synet kunne strekke seg inn i endens tid.
For å gjøre synet forståelig må vi benytte år-dagprinsippet…

Esek 4,6
Hva symboliserer en dag i profetien? (4 Mos 14,34)
For å kunne vite når helligdommen skal renses trenger vi å vite når de 2300 årene begynner…

Dan 8,27; 9,20-24
Hvordan reagerer Daniel når Gabriel begynner sin forklaring av de 2300 årene? Forstod Daniel synet? I kap. 9 kommer Gabriel tilbake for å fortsette sin forklaring. Hvilket syn refererer vers 21 og 23 til? ”Tilmålt” (v.24) = heb. Chatak = Avskåret. Hva var de 70 ukene avskåret fra? Svar: De 2300 årene. Det må bety at de 70 ukene og de 2300 årene har samme startdato.
Startdatoen finner vi i neste vers…

Dan 9,25a
Når slutter de 2300 dagene? Svar 1844. Datoen kan ikke rokkes, for det er forankret i Jesu dåpsdato og hans korsfestelse.
Men hva innebærer det at helligdommen skulle renses?

3 Mos 16,16
Svar: Forsoningsdagen. Millerittene trodde at helligdommen var jorden og at Jesus skulle rense den med ild ved sin gjenkomst. Men vi har sett at helligdommen er det himmelske tempelet. Etter de 2300 årene skulle den himmelske helligdommen renses fra alle synder som var samlet der (Heb 9,23).
Vi leser mer om denne hendelsen i Daniel 7…

Dan 7,9-10.13
Hvem er ”den Gamle” på tronen? (Sal 90,2; Åp 4) Hvem er tjenerne? (Åp 5,11) Hva satte de seg ned for å gjøre? Hva ble åpnet? Hvem kommer med himmelens skyer? Hvor kommer han til? Hvor i helligdommen er Guds trone? (2 Mos 25,22). Helligdommens renselse = Dommens dag. Dommen finner sted i himmelen før Jesu gjenkomst.
Men skjer ikke dommens dag ved Jesu gjenkomst?

Åp 14,6-7.14
Hva kommer først, Guds dom eller Jesu gjenkomst? (Matt 22,9-14)
Ifølge Bibelen avsluttes dommen like før Jesus kommer tilbake for å dele ut lønn og straff…

Åp 22,11-12
Hva har Jesus med seg når han kommer? F.eks.: Domstol – ulike skritt.
Hva står det i bøkene som åpnes i dommen?

Åp 20,12
Svar: Menneskenes gjerninger (Mal 3,16; Sal 56,9; 2 Kor 5,10; Rom 14,10-12).
Hvor mange gjerninger kommer opp i dommen?

Fork 12,14
Svar: Alle, gode og onde. Også de kristne dømmes (1 Pet 4,17; Heb 10,30).
Om alle gjerninger skal komme opp i dommen, så kan de ikke strykes ut før etter dommen…

Apg 3,18-19
De tilgitte syndene utslettes fra bøkene først etter dommen (Heb 9,26-28; Jes 43,25; 44,22). Slik renses helligdommen gjennom dommen. Hvordan kan våre synder strykes ut av himmelens bøker så vi ikke får en fellende dom? (Rom 8,1) Bare de syndene vi har angret strykes ut.
I Sakarja finner vi et bilde på hva som skjer i dommen i himmelen akkurat nå…

Sak 3,1-5
Hvem er anklageren i dommen? (Åp 12,10) Hvem er forsvareren? (1 Joh 2,1)

APPELL
Finnes det synd som tynger ditt liv? Jesus lengter etter å ta den av deg. Ønsker du å ha Jesus som din forsvarer i dommen? Hva skulle i så fall hindre deg fra å gi all synd til Jesus akkurat nå og la ham kle deg i sin rettferdighet?

16_Den_undersøkende_dommen