16 Undersökande domen

Den undersökande domen – Vad gör Jesus nu?

Syfte: Sedan 1844 lever vi i tiden för Guds dom. Det är en allvarlig tid för självrannsakan och förberedelse inför Jesus återkomst.

Fokus: Vi står inte ensamma i domen – Kristus står där med oss som vår advokat.

Introduktion
Adventväckelsen. Milleriterna. Jesus återkomst 22 okt 1844. Besvikelsen.
Texten som varit grunden för milleriternas förkunnelse var…

Dan 8:14
Vad skulle hända efter 2300 dagar?
Ängeln Gabriel kommer sedan till Daniel för att förklara synen…

Dan 8:15-19, 26
Gabriel = samma ängel som kom till Maria (Luk 1:26-27). Viktig syn. Till när syftar synen om de 2300 dagarna? Om de 2300 dagarna vore bokstavliga dagar skulle de inte kunna sträcka sig in i ändens tid.
För att göra synen begriplig måste vi använda oss av årsdagprincipen…

Hes 4:6
Vad symboliserar en dag i profetiorna? (4 Mos 14:34)
För att kunna veta när helgedomen ska renas behöver vi veta när de 2300 åren börjar…

Dan 8:27, 9:20-24
Hur reagerar Daniel när Gabriel börjar sin förklaring om de 2300 åren? Förstod Daniel synen? I kap. 9 kommer Gabriel tillbaka för att fortsätta sin förklaring. Vilken syn refererar vers 21 och 23 till? ”Bestämda” (v.24) = heb. chatak = Avskurna. Vad är de 70 veckorna avskurna från? Svar: De 2300 åren. Det måste betyda att de 70 veckorna och de 2300 åren har samma startdatum.
Startdatumet hittar vi i nästa vers…

Dan 9:25a
När slutar de 2300 dagarna? Svar: 1844. Datumet kan inte rubbas för det är förankrat i Jesus dopdatum och korsfästelse.
Men vad innebär det att helgedomen skulle renas?

3 Mos 16:16
Svar: Försoningsdagen. Milleriterna trodde att helgedomen var jorden och att Jesus skulle rena den med eld vid sin återkomst. Men vi har sett att helgedomen är det himmelska templet. Efter de 2300 åren skulle den himmelska helgedomen renas från alla synder som samlats där (Heb 9:23).
Vi läser mer om denna händelse i Daniel 7…

Dan 7:9-10, 13
Vem är ”den Gamle” på tronen? (Ps 90:2, Upp 4) Vilka är tjänarna? (Upp 5:11) Vad satte de sig ned för att göra? Vad öppnas? Vem kommer med himlens moln? Vart kommer han? Var i helgedomen är Guds tron? (2 Mos 25:22) Helgedomens rening = Domens dag. Domen äger rum i himlen före JÅ.
Men sker inte domens dag vid Jesus återkomst?

Upp 14:6-7, 14
Vilket kommer först, Guds dom eller Jesus återkomst? (Matt 22:9-14)
Enligt Bibeln avslutas domen strax innan Jesus kommer tillbaka för att dela ut lön och straff…

Upp 22:11-12
Vad har Jesus med sig när han kommer? IE: Domstol – olika steg.
Vad står det i böckerna som öppnas i domen?

Upp 20:12
Svar: Människors gärningar (Mal 3:16, Ps 56:9, 2 Kor 5:10, Rom 14:10-12).
Hur många gärningar kommer upp i domen?

Pred 12:14
Svar: Alla, goda som onda. Även kristna döms (1 Pet 4:17, Heb 10:30).
Om alla gärningar ska komma upp i domen, så kan de inte utplånas förrän efter domen…

Apg 3:19-20
De förlåtna synderna utplånas från böckerna först efter domen (Heb 9:26-28, Jes 43:25, 44:22). Så renas helgedomen genom domen. Hur kan våra synder strykas i himlens böcker så att vi inte blir fällda i domen? (Rom 8:1) Endast de ångrade synderna utplånas.
I Sakarja finner vi en bild av vad som händer i domen i himlen just nu…

Sak 3:1-5
Vem är åklagaren i domen? (Upp 12:10) Vem är försvararen? (1 Joh 2:1)

APPELL
Finns det synd som tynger ditt liv? Jesus längtar efter att ta den av dig. Önskar du ha Jesus som din försvarare i domen? Vad skulle i så fall hindra dig från att ge all synd till Jesus just nu och låta honom klä dig i sin rättfärdighet?

 

 

PDF-logo_vit_small16_Undersökande_domen