12 De tusen år

De tusen år – Hva sier Bibelen om tusenårsriket?

Mål: De tusen år begynner med Jesu gjenkomst og er en juridisk forberedelsesperiode før de ugudelige utryddes og de ydmyke arver verden.
Fokus: Under de tusen år avslutter Jesus den store strid og lar sine barn regjere og leve med seg for alltid.

Innledning
Har du hørt om tusenårsriket? Ordet finnes ikke i Bibelen. Men konseptet om en tusenårsperiode av fred er bibelsk.
Vi finner tidsperioden i Åp 20…

Åp 20,6
Hvem skal regjere med Kristus i tusen år? Ønsker du være blant dem? Om det finnes en første oppstandelse, hva må da også finnes?
Bibelen nevner faktisk to oppstandelser…

Joh 5,28-29
Hvilke to klasser mennesker kommer til å oppstå? Hvor mange oppstandelser finnes det? (Apg 24,15; Dan 12,2) Hvilken skjer først?
Når finner den første oppstandelsen sted?

1 Tess 4,16-17
Hvem oppstår først? Hvor føres de hen? (Joh 14,1-3)
Hva skjer med de ugudelige som ikke blir tatt til himmelen?

2 Tess 1,7-9
Hva skjer med de ugudelige som lever når Jesus kommer tilbake? (Luk 17,26-30; Åp 19,21; Jes 11,4; 1 Tess 5,3; 2 Tess 2,8)
La oss se på en tekst i GT som bekrefter dette…

Jer 25,30-33
Høsten = Jesu gjenkomst. Hvordan kommer jordens tilstand å være under de tusen år? Hvor mange av de ugudelige dør? De er alle døde i påvente av dommens oppstandelse.
Når kommer den andre oppstandelsen til å finne sted?

Åp 20,4-5a
Når oppstår de ugudelige? (Jes 24,21-22) Den første og andre oppstandelse markerer begynnelsen og slutten på de tusen år.
Hva skjer på jorden under de tusen år?

Åp 20,1-3
Hva skjer med Satan under de tusen år? Avgrunnen = gr. abyssos = ”dypet” (1 Mos 1,2, LXX, greske GT). Satan er bundet av en lenke av omstendigheter ettersom det ikke finnes noen på jorden å friste.
Jeremia beskriver jordens øde tilstand under denne tiden…

Jer 4,23-27
Jordens tilstand er som før skapelsen (øde, tom og mørk). Hva har skjedd med byene? Hvor mange mennesker finnes igjen på jorden? (Jes 24,1-3)
Hva gjør de rettferdige i himmelen under de tusen år?

Åp 20,4
Hva fikk de rettferdige rett til å gjøre under de tusen år?
Hvem skal de dømme?

1 Kor 4,5; 6,2.3
Hvorfor skal vi ikke dømme noen nå? Når skal vi gjøre det? Hvem skal vi dømme? De som bestemmer de ugudeliges straff. (Sal 149,4-9) F.eks.: Luther, tre overraskelser.
Hva skjer etter de tusen år?

Åp 20,7-9. 13-15
Hva skjer etter de tusen årene? Hvordan slippes Satan fri? Den hellige byen har kommet ned til jorden med Jesus og de rettferdige (Åp 21,2.10; 3,12; 22,14-15; Sak 14,4-5) Hva forsøker de ugudelige å gjøre? Hva skjer med dem?
Hva skjer etter den andre død?

Åp 21,1-5
Hva kommer Jesus til å gjøre med jorden? (2 Pet 3,13; Jes 65,17). Den nye jord blir vårt hjem i evigheten. Hvor kommer Gud til å bo?
Jesus refererer faktisk til dette i Bergprekenen…

Matt 5,5
Hvilken holdning trenger vi å ha om vi ønsker å arve jorden?

APPELL
Er du lei av all lidelse, sorg, all smerte i denne verden? Lengter du etter at Jesus skal komme tilbake og gjøre slutt på det? Er det ditt ønske å tilbringe evigheten med Jesus? Skal vi be om at Jesus må gi oss et ydmykt hjerte?

 


12_De_tusen_år