12 De tusen åren

De tusen åren – Vad säger Bibeln om tusenårsriket?

Syfte: De tusen åren börjar med Jesus återkomst och är en juridisk förberedelseperiod innan de ogudaktiga utrotas och de ödmjuka ärver världen.
Fokus: Under de tusen åren avslutar Jesus den stora striden och låter sina barn regera och leva med honom för evigt.

Introduktion: Har du hört talas om tusenårsriket? Ordet finns inte i Bibeln. Men konceptet om en tusenårsperiod av frid är biblisk.
Vi finner tidsperioden i Upp 20…

Upp 20:6
Vem ska regera med Kristus i tusen år? Önskar du vara bland dem? Om det finns en första uppståndelse vad måste det också finnas?
Bibeln nämner faktiskt två uppståndelser…

Joh 5:28-29
Vilka två klasser av människor kommer att uppstå? Hur många uppståndelser finns det? (Apg 24:15, Dan 12:2). Vilken sker först?
När äger den första uppståndelsen rum?

1 Thess 4:16-17
Vilka uppstår först? Vart förs de? (Joh 14:1-3)
Vad händer med de ogudaktiga som inte förs till himlen?

2 Thess 1:7-9
Vad händer med de ogudaktiga som lever när Jesus kommer tillbaka? (Luk 17:26-30, Upp 19:21, Jes 11:4; 1 Thess 5:3, 2 Thess 2:8)
Låt oss se på en text i GT som bekräftar detta…

Jer 25:30-33
Skördetiden = Jesus Återkomst. Hur kommer jordens tillstånd att vara under de tusen åren? Hur många av de ogudaktiga dör? De är alla döda i väntan på uppståndelsen till dom.
När kommer den andra uppståndelsen att äga rum?

Upp 20:4-5a
När uppstår de ogudaktiga? (Jes 24:21-22) Den första och andra uppståndelsen markerar början och slutet på de tusen åren.
Vad händer på jorden under de tusen åren?

Upp 20:1-3
Vad händer med Satan under de tusen åren? Avgrunden = gr. abyssos = ”djupet” (1 Mos 1:2, LXX, grekiska GT). Satan är bunden av kedja av omständigheter eftersom det inte finns någon på jorden att fresta.
Jeremia beskriver jordens ödsliga tillstånd under den här tiden…

Jer 4:23-27
Jordens tillstånd är som före skapelsen (öde, tom och mörk). Vad har hänt med städerna? Hur många människor finns det på jorden? (Jes 24:1-3)
Vad gör de rättfärdiga i himlen under de tusen åren?

Upp 20:4
Vad fick de rättfärdiga rätt att göra under de tusen åren?
Vem ska de döma?

1 Kor 4:5, 6:2, 3
Varför ska vi inte döma någon nu? När ska vi göra det? Vilka ska vi döma? De bestämmer de ogudaktigas straff. (Ps 149:4-9). IE: Luther, tre överraskningar.
Vad händer efter de tusen åren?

Upp 20:7-9, 13-15
Vad händer efter de tusen åren? Hur släpps Satan lös? Den heliga staden har kommit ned till jorden med Jesus och de rättfärdiga (Upp 21:2, 10, 3:12, 22:14-15, Sak 14:4-5) Vad försöker de ogudaktiga göra? Vad händer med dem?
Vad händer efter den andra döden?

Upp 21:1-5
Vad kommer Jesus att göra med jorden? (2 Pet 3:13, Jes 65:17). Den nya jorden blir vårt hem i evigheten. Var kommer Gud att bo?
Jesus refererar även till detta i bergspredikan…

Matt 5:5
Vilken attityd behöver vi ha om vi önskar ärva jorden?

APPELL
Är du trött på allt lidande, all sorg, all smärta i den här världen? Längtar du efter att Jesus ska komma tillbaka och göra slut på det? Är det din vilja att tillbringa evigheten med Jesus? Ska vi be att Jesus ger oss en ödmjuk attityd?

PDF-logo_vit_small
12_De_tusen_åren