Manipulativt beteende

”Och om ni lånar åt dem som ni hoppas skall betala tillbaka, skall ni ha tack för det? Också syndare lånar åt syndare för att få tillbaka vad de lånat ut. Nej… gör gott och ge lån utan att hoppas få igen något.” (Luk 6:34-35)

Säkert har du varit med om situationen: Person A har gjort något gott för person B. B har i god tro tagit emot hjälpen i tron att A genuint visat omsorg. Men snart förväntar A något tillbaka. Om B då säger att han/hon tyvärr inte kan hjälpa så ändrar A sitt beteende och ger B dåligt samvete. Han/hon kanske säger (oftare i antydningar än i klarspråk): ”Jag har gjort detta för dig, därför förväntar jag att du gör det här som jag vill.” Kanske person B av dåligt samvete tillslut går med på att göra det, även om han/hon vet att han/hon inte borde. Men B känner sig utnyttjad. B har blivit manipulerad. Jesus säger att våra goda gärningar aldrig ska ha baktankar. När vi hjälper någon med deras behov så bör vi inte förvänta att få något tillbaka. Må Herren hjälpa oss att älska genuint.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.