Du läcker!

”På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: ”Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.” Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom.” (Joh 7:37-39)

Den Helige Ande är en person. På samma sätt som vi kan ha en bättre eller sämre relation med någon så kan vi det med Anden. Man kan därför ha olika ”mått” av den Helige Ande. Varje person som blivit omvänd har ett visst mått av Anden (Gal 4:6). Lärjungarna var omvända innan pingstdagen. Men på pingstdagen fick de ett större mått av den Helige Ande (Apg 2:4). Vid senare tillfällen uppfylldes Petrus och lärjungarna igen och igen av den Helige Ande (se t.ex. Apg 4:8, 32). Dopet i den Helige Ande är inte en engångsföreteelse, den är ett regelbundet behov. Faktum är att våra spruckna lerkärl läcker (2 Kor 4:7). Och det är tänkt att vara så för att det levande vattnet ska flöda ut till andra runtomkring oss (Joh 7:37-39). Därför behöver vi en daglig påfyllning av Guds Ande om vi ska kunna förbli andedöpta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.