Det omvända Ryan-Bell experimentet

”Vänd om till mig så skall jag vända om till er, säger HERREN Sebaot.” – Mal 3:7

2014 hamnade f.d. adventistpastor Ryan Bell i medias fokus då han avlagt ett nyårslöfte om att testa på att leva som ateist under ett år. Han skulle inte be, förvänta sig bönesvar, läsa Bibeln eller tala om Gud som alltings upphovsmakare. Förutsägbart nog tappade han tron under detta år och är nu en aktiv motståndare till religion. Med stor triumf hävdar ateister att detta exempel bevisar att Gud trots allt bara är en illusion. Men berättelsen bevisar endast att naturlagarna stämmer – om man inte äter och andas så dör man. Guds Ord är andlig föda (Matt 4:4), bönen är själens andedräkt (1 Thess 5:17). Om vi klipper dessa band som Gud satt upp för att vi ska kunna hålla kontakt med honom så kommer han inte att göra ett övernaturligt under för att hålla oss andligt levande. Han respekterar vårt fria val och överlämnar oss åt vår egen villfarelse (Ps 81:13). Ingen relation kan bestå så länge det inte finns kommunikation. Föreställ dig hur länge ett äktenskap skulle hålla om mannen beslutade sig för att inte lyssna på eller tala med sin fru under ett helt år. Samma princip gäller vår relation med Gud. Men motsatsen är också sann! Bibeln säger: ”Närma er Gud, så skall han närma sig er.” (Jak 4:8). Jag vill utmana dig kära läsare att göra det omvända Ryan-Bell-experimentet: Avlägg ett löfte om att inom det närmaste året leva som om Gud finns. Be och studera Bibeln varje dag med en längtan om att lära känna Gud. Förvänta dig bönesvar. Begrunda hur verkligheten bäst kan förklaras genom en kärleksfull Skapare. Testa Guds löfte och se om han inte kommer att låta sig finnas av dig: ”Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.” (Jer 29:13).

Bild: zooterkin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.