22 Bön

Bön – Hur ber man till Gud?

Syfte: Bön är mäktig, verksam och nödvändig för Kristus lärjungar. Det finns vissa villkor för att vår bön ska bli hörd.
Fokus: Att be är att öppna hjärtat för Jesus som för en vän.

Introduktion
Gud vet ju vad vi behöver och vårt hjärtas tankar, varför behöver vi då be?
Är det verkligen nödvändigt att be?

Fil 4:6-7
Vilken effekt har bön på personen som ber? Bön drar inte Gud närmare oss, men lyfter oss närmare Gud. IE: Relation behöver kommunikation. Öppna hjärtat för Jesus som för en vän. Gud kan inte svara på den bön vi inte ber. (Matt 7:7) Hur mycket kan vi be om? IE: ”Stör Gud endast när jag är i stor nöd”
Jesus visar genom sitt exempel att han ansåg att bön var viktigt…

Mark 1:35
Jesus, Guds egen son (den som vi ber till), kände ett behov av bön. Hur mycket mer borde inte vi känna det? När bad Jesus? IE: Morgonandakt. (Ps 119:147-148, Luk 5:16)
Låt oss se på ännu ett exempel när Jesus talar om bön…

Matt 6:5-6
Räcker inte att bara be i kyrkan eller familjen. Personlig bön, ensam med Gud, är livsviktigt för andligt liv. Låt inget utifrån störa.
Hur ska vi då be?

Luk 11:1-4
Man kan behöva lära sig att be. IE: Modellbön – inte liturgisk ramsa. Men det finns villkor för att få svar på bön (Jak 4:2-3).
Svaret är ja, så låt oss se på några av dem. Det första är att inse sitt behov av Guds hjälp…

Ps 63:2
När sökte David Gud? Kände David sitt behov av Gud? Vårt behov av Gud är ett argument för att Gud ska hjälpa oss (Dom 10:6-10).
Ibland behöver vi hjälp att inse vårt behov…

Ps 107:5-6, 12-13
Gud leder oss ibland in i hopplösa situationer så att vi inser vårt behov av honom. IE: Israel vid Röda Havet. Men när vi ropar så hör han (Matt 5:6).
Det andra villkoret för bönesvar är att bekänna varje medveten synd…

Ords 28:9
Om Gud överbevisar oss om ett specifikt lagbrott och vi är ovilliga att lämna den, kommer Gud att höra våra böner? (Ps 66:18)
Det finns dock en bön som han alltid hör…

Ps 32:3-5
Vad gör Gud när vi är villiga att uppenbara våra synder för Gud? Vi behöver också bekänna för varandra om vi förorättat någon (Matt 5:23-24).
Det tredje villkoret är att förlåta andra…

Mark 11:25
Vi kommer bli förlåtna på samma sätt som vi är villiga att förlåta andra. (Matt 6:12, 14-15) Förlåta innebär inte att man ursäktar synden, att hitta något gott karaktärsdrag hos förövaren, att det inte blir några konsekvenser. Förlåtelse = erkänna att man blivit sårad, släppa förbittring och hämndlystnad och överlämna upprättelsen till honom som dömer rättvist (Rom 12:19).
Det fjärde villkoret är tro…

Mark 11:24
Tar vi Gud på hans ord? När vi tror så får vi. Motsatsen är också sann (Heb 11:6). Vi kan tacka Gud för att vi redan fått. Kanske det inte blir exakt som eller när vi tänkt oss. IE: Förälder & barn. Men han ger oss det vi själva hade önskat om vi kunde se utgången i förväg. Klamra fast vid löftet, svaret kommer när tiden är mogen, när vi bäst behöver det. Tro = aktiv, inte passiv.
Det femte villkoret är uthållighet…

Rom 12:12
Vad behöver vi vara i våra böner? (Luk 18:1) Många tröttnar för tidigt. Visar uppriktighet och tro. IE: Stora striden (Dan 10:1-3, 12-13) IE: Elia bad sju gånger om regn (1 Kung 18:41-45, Jak 5:17-18)
Det sista villkoret är att be enligt Gus vilja…

1 Joh 5:14-15
Är det din önskan att applicera dessa sju principer i ditt liv?

 

 

PDF-logo_vit_small22_Bön