22 Bønn

Bønn – Hvordan ber man til Gud?

Mål: Bønn er mektig, virksom og nødvendig for Kristi disipler. Det finnes visse betingelser for at bønn skal bli hørt.

Fokus: Å be er å åpne hjertet for Jesus, som for en venn.

Innledning
Gud vet jo hva vi behøver og vårt hjertes tanker, så hvorfor trenger vi å be?
Er det virkelig nødvendig å be?

Fil 4,6-7
Hvilken virkning har bønn på personen som ber? Bønn drar ikke Gud nærmere oss, men løfter oss nærmere Gud. Eks.: Relasjon trenger kommunikasjon. Åpne hjertet for Jesus som for en venn. Gud kan ikke svare på en bønn vi ikke ber. (Matt 7,7) Hvor mye kan vi be om? Eks.: ”Stor Gud kun når jeg er i stor nød”.
Jesus viser gjennom sitt eksempel at han anså bønn som viktig…

Mark 1,35
Jesus, Guds egen sønn (ham som vi ber til), følte et behov for bønn. Hvor mye mer bør ikke vi føle det? Når ba Jesus? Eks.: Morgenandakt. (Sal 119,147-148; Luk 5,16)
La oss se på enda et eksempel når Jesus snakker om bønn…

Matt 6,5-6
Det holder ikke bare å be i kirken eller i familien. Personlig bønn, alene med Gud, er livsviktig for åndelig liv. La ingenting utenifra forstyrre.
Hvordan skal vi be?

Luk 11,1-4
Man kan trenge å lære seg å be. Eks.: Modellbønn – ikke liturgisk ramse. Men det finnes betingelser for å få svar på bønn (Jak 4,2-3).
Svaret er ja, så la oss se på noen av dem. Det første er å innse sitt behov for Guds hjelp…

Sal 63,2
Når søkte David Gud? Følte David sitt behov for Gud? Vårt behov for Gud er et argument for at Gud skal hjelpe oss (Dom 10,6-10).
Iblant trenger vi hjelp til å innse vårt behov…

Sal 107,5-6.12-13
Gud leder oss iblant inn i håpløse situasjoner slik at vi innser vårt behov for ham. Eks.: Israel ved Rødehavet. Men når vi roper, så hører han (Matt 5,6).
Den andre betingelsen for bønnesvar er å bekjenne hver bevisst synd…

Ord 28,9
Om Gud overbeviser oss om et bestemt lovbrudd og vi er uvillige å vende oss fra det, kommer Gud til å høre våre bønner? (Sal 66,18)
Det finnes dog en bønn som han alltid hører…

Sal 32,3-5
Hva gjør Gud når vi er villige til å åpenbare våre synder for Gud? Vi trenger også å bekjenne for hverandre om vi har forurettet noen (Matt 5,23-24).
Den tredje betingelsen er å tilgi andre…

Mark 11,25
Vi kommer til å bli tilgitt på samme måte som vi er villige å tilgi andre. (Matt 6,12.14-15) Tilgivelse innebærer ikke at man unnskylder synden, å finne noe godt karaktertrekk hos fornærmer, at det ikke blir noen konsekvenser. Tilgivelse = erkjenne at man har blitt såret, slippe bitterhet og hevnlyst og overlate opprettelsen til ham som dømmer rettvis (Rom 12,19).
Den fjerde betingelsen er tro…

Mark 11,24
Tar vi Gud på hans ord? Når vi tror så får vi. Det motsatte er også sant (Heb 11,6). Vi kan takke Gud allerede før vi har fått. Kanskje det ikke blir akkurat som eller når vi tenker. Eks.: Foreldre & barn. Men han gir oss det vi selv skulle ønsket om vi kunne se enden fra begynnelsen. Klamre deg fast i løftet, svaret kommer når tiden er moden, når vi trenger det mest. Tro = aktiv, ikke passiv.
Den femte betingelsen er utholdenhet…

Rom 12,12
Hva trenger vi i våre bønner? (Luk 18,1) Mange går trett for tidlig. Viser oppriktighet og tro. Eks.: Den store strid (Dan 10,1-3.12-13) Eks.: Elia ba syv ganger om regn (1 Kong 18,41-45; Jak 5,17-18)
Den siste betingelsen er å be etter Guds vilje…

1 Joh 5,14-15
Er det ditt ønske å følge disse sju prinsipper i ditt liv?

22_Bønn