20 Profetians Ande

Profetians Ande – Andliga gåvor

Syfte: Det finns goda skäl varför SDA anser att Ellen White hade den profetiska gåvan.
Fokus: Det är Jesus som talar genom sanna profeter för att vägleda sitt folk.
Introduktion: När Gud skapade världen kunde Gud och människan kommunicera ansikte mot ansikte med varandra. Men pga synden bröts direktkontakten.
Så Gud fick använda sig av en annan metod…

Heb 1:1
Hur talade Gud till sitt folk? Bibeln = Profeternas skrifter (Rom 1:2, Matt 26:56)
Uppgiften att vara Guds språkrör är en av Andens gåvor.

1 Kor 12:8-11
Får alla gåvan att vara profeter? (v.29) Vem bestämmer vem som får gåvorna?
Hur vet man om man har fått den profetiska gåvan?

4 Mos 12:6
Hur ger Gud sig tillkänna för en profet?
De profetiska synerna åtföljs ofta av något fenomen som bekräftar dess övernaturliga ursprung.

Dan 10:15-18
Vad hände med Daniel när han fick syner från Gud? Han blev stum, föll ned, kunde inte andas, blev styrkt m.m. (Jfr 4 Mos 24:16, Apg 9:8-9, Luk 1:20).
När sänder då Gud profeter till sitt folk?

Amos 3:7
Hur mycket gör Gud utan att uppenbara det för profeterna? När Gud ska göra något stort för sitt folk kallar han en profet för att förbereda sitt folk. Floden – Noa (1 Mos 6:13-14), Guds folk – Abraham (1 Mos 12:1, 15:1), Uttåget ur Egypten – Moses (Hos 12:13), Fångenskapen i Babylon – Jeremia (Jer 1:2-3), Återkomsten från Babylon – Haggai & Sakarja (Esra 6:14) Jesus födelse – Hanna & Simeon (Luk 2:25-26, 36), Jesus framträdande – Johannes (Luk 1:76, 13-17).
Kan man då tänka sig att Gud kommer att kalla profeter i ändens tid inför Jesus återkomst?

Joel 2:28-32
Kommer Gud att kalla profeter innan Herrens dag? Kan kvinnor vara profeter?
Kvarlevan i vers 32 handlar om samma kvarleva som beskrivs i Upp 12:17…

Upp 12:17
Vilka karaktärsdrag har Guds sanna kyrka i sista tiden?
Vad betyder Jesu vittnesbörd? Vi låter Bibeln tolka sig själv…

Upp 19:10
Vad är Jesu vittnesbörd? Profetians Ande = den profetiska gåvan (Upp 22:9). Det är Jesus som vittnar genom sanna profeter (1 Pet 1:10-11). Vi borde förvänta att Guds folk i ändens tid ska ha en profet. Fanns det någon profet inom adventrörelsen? Ellen White: 1844 fick hon den första av 2000 syner. Under drygt 70 års verksamhet reste hon världen runt, grundade bokförlag, församlingar, skolor, hälsohem m.m. och skrev 40 böcker och 5000+ artiklar. Hon fick övernaturliga drömmar och syner [CITAT].
Men vi behöver vara försiktiga för Jesus varnade för falska profeter…

Matt 24:4, 11, 24
Jesus varnade för falska profeter, men inte för alla profeter. Profettestet!
Det första är kanske det mest avgörande…

1 Joh 4:1-2
1)
Upplyfter Jesus som Gud och människa
Låt oss titta på det andra testet…

Jes 8:20
2)
Motsäger inte Bibeln/tidigare profeter (1 Joh 4:6)
Låt oss titta på det tredje testet…

Matt 7:15-16
3)
Bär god frukt
Låt oss titta på det fjärde testet…

5 Mos 13:1-3
4)
Upplyfter Guds tio bud (inkl. sabbaten)
Låt oss titta på det sista testet…

Jer 28:9
5)
Profetior går i uppfyllelse. Passar Ellen White in? [CITAT – Lista]
Avslutningsvis, låt oss läsa…

1 Thess 5:20-21
Ska vi förkasta profeterna? Vad kallas vi att göra?

Appell
Ser du att det finns goda orsaker till varför jag och SDA tror att EGW hade profetians gåva? Är du villig att undersöka hennes skrifter och ärligt testa om de kommer från Gud?

 

 

PDF-logo_vit_small20_Profetians_Ande