06 Lagen

Lagen – De tio budorden

Syfte: Guds tio bud är grundlagen för hans regering både i GT och NT.
Fokus: Kärleken till Jesus visar sig i att vi håller hans bud.

Introduktion: Vad avgör vad som är moraliskt rätt och fel? Finns det någon objektiv moralisk måttstock? Bibelns svar är: Ja. Han har gett oss en lag – de tio budorden.

Joh 15:10-11
Varför tyckte Jesus att vi skulle hålla hans lag? IE: Glass. IE: Skyddsräcke.
Låt oss se på hur Jesus summerade den moraliska lagen.

Matt 22:36-40
Vilka två bud hänger hela lagen på? Dessa var inga nya bud som Jesus kom med, han citerade endast det som stod i GT (5 Mos 6:5, 3 Mos 19:18). Men vad innebär det att älska Gud och sin nästa? För att göra det enkelt för oss blev Gud lite mer specifik och delade upp kärleksbuden i tio budord (Rom 13:9-10).
Gud talade dessa till Israels folk vid Sinai med sin egen mäktiga röst…

2 Mos 20:1-17
Vilka är de tio budorden? 4 första = kärlek till Gud. 6 sista = kärlek till sin nästa.
Gud litade inte på hans folks minne för att komma ihåg dessa budord, så han skrev ned dem också…

2 Mos 31:18
Med vad skrev Gud de tio budorden? På vilket material? IE: Skrivet i sten.
Inte nog med det, men Gud bad Moses att förvara dessa stentavlor på en viktig plats…

2 Mos 25:10-22
Vad skulle Moses placera i den guldöverdragna arken? (5 Mos 10:1-5) IE: Heligt Land, stad, byggnad, rum, arken, de tio budorden. Nådastolen med de två keruberna symboliserade Guds tron i himlen (Ps 80:2, 2 Sam 6:2) De tio budorden var med andra ord grundlagen för Guds regering.
Hur är det då i Nya Testamentet, gäller dessa budord även idag?

Upp 11:19
Finns det ett tempel i himlen? Finns det en förbundsark i himlen?
Om det finns en förbundsark i himlen, kan de tio budorden finnas där också?

Upp 15:5
Ligger de tio budorden fortfarande i himlen? Vittnesbördet = Tio budorden (2 Mos 31:18, 25:16). De tio budordens tabernakel. De är fortfarande grundlagen för Guds regering i NT och kan omintetgöras lika lite som Guds tron.
Inte undra på att Jesus sa som han gjorde i bergspredikan…

Matt 5:17-19
Kom Jesus för att upphäva någon del av lagen? Vad vittnar himlens och jordens existens om? Höll Jesus Guds bud? (Joh 15:10) I bergspredikan förklarar Jesus hur djupt de tio budorden egentligen går (Matt 5:21-22, 27-28, 33-37).
Jesus död visade också att Guds lag är oföränderlig…

1 Joh 3:4
Vad är synd? (Rom 3:20, 5:13, Rom 7:7) Finns det synd i dag? Finns då lagen kvar? IE: Lag, synd, nåd, Frälsare. Om lagen kunde upphävas så hade inte Jesus behövt dö för våra lagöverträdelser (synder).
Ibland har Paulus anklagats för att säga att Guds tio budord är upphävda. Men det är inte sant…

Rom 3:28-31
Paulus lärde att man inte kan förtjäna sin frälsning genom att följa lagen, utan genom tron på Jesus. Men sätts lagen ur kraft pga tron? IE: Lydnad = frukten, inte roten till frälsning. Lagens uppgift = spegel, visar oss vår synd och leder oss till Jesus (Jak 1:23-25). IE: Blåbärsfläckar, spegel.
Ville Paulus att hans efterföljare skulle hålla Guds lag?

1 Kor 7:19
Ansåg Paulus att det var viktigt att hålla Guds bud? Finns det något som är upphävt? Ceremoniallagen (omskärelse, offer, helgedomen osv) var en skuggbild av frälsningsplanen som skulle upphävas när Jesus kom.
Kommer Guds folk i sista tiden att hålla Guds bud?

Upp 12:17
Önskar du att göra Satan arg? Vad ska du då göra? (Upp 14:12)
Men låt oss till sist se på den bästa orsaken till att lyda Guds bud…

Joh 14:15-17
Vad motiverar oss till att lyda Jesus? (1 Joh 5:2-3) IE: Kvinna, lista.

APPELL
Älskar du Jesus? Hur ber Jesus oss att visa det? Är det din önskan att också hålla hans tio bud? Ska vi be om Guds Andes kraft att kunna göra det?

PDF-logo_vit_small
06_Lagen