03 Stora striden

Den Stora Striden – Varför finns det lidande?

Syfte: Det pågår en kosmisk konflikt mellan Kristus och Satan. Jorden är dess arena.
Fokus: Gud är alltigenom god och bär inget ansvar för ondskans existens.

Introduktion: Har du någon gång hört frågan: Om Gud är god, varför finns det lidande? Idag ska vi undersöka Bibeln svar på denna till synes svåra fråga.
Vi ska börja med att titta på Guds originalplan för världen…

1 Mos 1:1, 31
Vem skapade världen? Hur beskrivs världen vid dess skapelse? (v.4, 10, 12, 18, 21, 25) IE: Konstnär. Ser världen ut så idag? Vad hände?
Jesus fick samma fråga och berättar en liknelse i Nya Testamentets första bok som ger oss svaret…

Matt 13:24-30, 37-39
Vilken slags säd sådde såningsmannen i åkern? Vem symboliserar han? Vem bär ansvaret för den onda säden? Djävulen = Satan.
Vem bär ansvaret för sjukdomarna i världen? (Luk 13:10-16)
Men var kommer djävulen/Satan ifrån?

Luk 10:18
Var har Satan befunnit sig en gång i tiden? Vart föll han?
Men vad i all sin dar gjorde han i himlen? Vi behöver mer information…

Hes 28:11-15
Kungen i Tyrus jämförs i detta kapitel med Satan. Är Satan en skapad varelse? Vad för slags varelse var han? IE: Inte en halvget med horn och svans (2 Kor 11:14). Skapade Gud en ond ängel? Vad hände?
Hur kunde det ske att en fullkomlig varelse plötsligt blev ond? Jesaja ger oss svaret…

Jes 14:12-14
Vad kallades Satan innan sitt fall? (latin: Lucifer) Vilka tankar uppfylldes han med? Gud utrustade sina skapade varelser med en riskabel förmåga att välja. Varför? IE: Robot (Siri). IE: Terrorist. IE: Äktenskap. Bär Gud något ansvar för Satans fall? Stolthet, själviskhet = roten.
Satans missnöje spred sig till andra änglar. Tillslut blev det uppror i himlen. NT berättar…

Upp 12:7-10, 12
En tredjedel av änglarna följde Satan i sitt uppror (v.4). Vad uppstod därefter i himlen? Otänkbart, men sant! Vem vann? Vart kastades Satan och hans änglar? IE: Onda änglar = demoner. Hur känner Satan och hans änglar över att ha förlorat kriget i himlen? (1 Pet 5:8) Vart fortsätter kriget? Hur lång tid har Satan kvar? Vilka metoder använder han i sin kamp? (v.9-10)
Låt oss läsa några exempel på hans sätt att bedra. Vi ser ett av dem när han angrep Jesus i öknen…

Matt 4:8-10
Vad är Satan ute efter? Vad är han villig att byta bort allt i världen för? Vad lockar Satan Jesus med? Hur många offrar inte sin integritet för denna världens rikedom, njutningar, makt och ära? Därmed tillber de den onde. Hur motstod Jesus frestelsen? Vårt enda hopp är att använda samma metod (Ef 6:10-18).
Låt oss titta på ett till exempel i Gamla Testamentet…

Job 1:6-22
Vilka samlas i det himmelska rådet? Vem kommer också dit? Vem tjänade Job? Vad säger Satan att det berodde på? Vem överlåter Gud Jobs egendomar till? Har Satan makt att orsaka naturkatastrofer och uppegga människor att döda och plundra? Hur reagerar Job på det som hände? På vilket sätt bevisade det för ”Guds söner” att Satans anklagelser var falska? (2:1-3)
Samma drama utspelar sig bakom kulisserna i varje människas liv. Låt oss läsa vad Paulus skriver…

1 Kor 4:9
Vad har vår planet blivit inför universum? Vilka ser på oss från himlen för att se vilka val vi kommer att göra? IE: Vetet och ogräset ska mogna.
Till oss idag kommer denna utmaning som Josua gav till Israels barn för tusentals år sedan…

Jos 24:15
När önskade Josua att Israels barn skulle välja sida?

APPELL
Varje dag ställs vi inför ett val om vem vill vi tjäna. Jesus längtar efter att vi ska ställa oss på den vinnande sidan. Är det din vilja att säga som Josua, ”jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren”? Låt oss i så fall säga det till Jesus nu.

PDF-logo_vit_small
03_Stora_striden