03 Store striden

Den store striden – Hvorfor finnes det lidelse?

Mål: Det pågår en kosmisk konflikt mellom Kristus og Satan. Jorden er dets arena.
Fokus: Gud er bare god, og bærer ikke noe ansvar for ondskapens eksistens.

Innledning
Har du noen gang hørt spørsmålet: Om Gud er god, hvorfor finnes det lidelse? I dag skal vi undersøke Bibelens svar på dette tilsynelatende vanskelige spørsmålet.
Vi skal begynne med å se på Guds originalplan for verden…

1 Mos 1,1.31
Hvem skapte verden? Hvordan beskrives verden når den skaptes? (v.4. 10. 12. 18. 21. 25) Eks.: Kunstner. Ser verden slik ut i dag? Hva skjedde?
Jesus fikk samme spørsmål og fortalte en lignelse i det Nye Testamentets første bok som gir oss svaret…

Matt 13, 24-30, 37-39
Hvilken type frø sådde såmannen i åkeren? Hvem symboliserer han? Hvem bærer ansvaret for ugresset? Djevelen = Satan. Hvem bærer ansvaret for sykdommene i verden? (Luk 13,10-16)
Men hvor kommer djevelen ifra?

Luk 10,18
Hvor har Satan befunnet seg en gang i tiden? Hvor falt han hen?
Men hva i alle dager gjorde han i himmelen? Vi trenger mer informasjon…

Esek 28, 11-15
Kongen i Tyrus sammenlignes i dette kapittelet med Satan. Er Satan et skapt vesen? Hvilken type vesen var han? Eks.: Ikke en halvgeit med horn og hale (2 Kor 11,14). Skapte Gud en ond engel? Hva skjedde?
Hvordan kunne det skje at et fullkomment vesen plutselig ble ond? Jesaja gir oss svaret…

Jes 14,12-14
Hva kalles Satan før sitt fall? (latin: Lucifer) Hvilke tanker ble han fylt med? Gud utrustet sine skapninger med en risikabel evne til å velge. Hvorfor? Eks.: Robot (Siri). Eks.: Terrorist. Eks.: Ekteskap. Bærer Gud noe ansvar for Satans fall? Stolthet, selviskhet = roten.
Satans misnøye spredte seg til de andre englene. Til slutt ble det opprør i himmelen. NT forteller…

Åp 12, 7-10.12
En tredjedel av englene fulgte Satan i hans opprør (v.4). Hva brøt deretter ut i himmelen? Utenkelig, men sant! Hvem vant? Hvor ble Satan og hans engler kastet ut? Eks.: Onde engler = demoner. Hva føler Satan og hans engler over å ha tapt krigen i himmelen? (1 Pet 5,8) Hvor fortsetter krigen? Hvor lang tid har Satan igjen? Hvilke metoder benytter han i sin kamp? (v.9-10)
La oss lese noen eksempler på hans måte å bedra på. Vi ser en av dem da han angrep Jesus i ørkenen…

Matt 4,8-10
Hva er Satan ute etter? Hva er han villig å bytte bort alt i verden for? Hva lokker Satan Jesus med? Hvor mange ofrer ikke sin integritet for denne verdens rikdom, nytelser, makt og ære? Dermed tilber de den onde. Hvordan motstod Jesus fristelsen? Vårt eneste håp er å benytte samme metode (Ef 6,10-18).
La oss se på et eksempel til i det Gamle Testamentet…

Job 1,6-22
Hvem var samlet i det himmelske rådet? Hvem kom også dit? Hvem tjente Job? Hva sa Satan at det var på grunn av? Hvem overlot Gud Jobs eiendommer til? Har Satan makt til å forårsake naturkatastrofer og oppegge mennesker til å drepe og plyndre? Hvordan reagerte Job på det som skjedde? På hvilken måte beviste det for ”Guds sønner” at Satans anklager var falske? (Job 2,1-3)
Samme drama utspiller seg bak kulissene i hvert menneskes liv. La oss lese hva Paulus skriver…

1 Kor 4,9
Hva har vår planet blitt for universet? Hvem ser på oss fra himmelen for å se hvilke valg vi kommer til å ta? Eks.: Hveten og ugresset skal modne.
Til oss i dag kommer denne utfordring som Josva ga til Israels barn for flere tusen år siden…

Jos 24,15
Når ønsket Josva at Israels barn skulle velge side?

APPELL
Hver dag stilles vi på valg om hvem vi vil tjene. Jesus lengter etter at vi skal stille oss på den vinnende siden. Er det ditt ønske å si som Josva: ”jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren”? La oss i så fall si det til Jesus nå.


03_Store_striden_NO