21 Forvalterskap

Forvalterskap – Systematisk godgjørenhet

Mål: Alt tilhører Gud. Som forvaltere er vi ansvarlig overfor Gud for våre eiendommer. Tiende er grunnlaget for en velsignet økonomi og et botemiddel mot grådighet.

Fokus: Jesus ga alt og vil at vi skal være nærmere ham gjennom vår villighet til å være trofast med hva han har gitt oss.

Innledning
Grådighet sies å være roten til alt ondt. I dag skal vi se på noen prinsipper som Gud har gitt oss som er botemiddelet mot dette problem.
La oss begynne med det grunnleggende prinsippet for forvalterskap…

Sal 24,1
Hvem eier alt på jorden? Inkluderer dette våre penger? (Hag 2,8)
Tross dette har Gud gjort mennesket til sine forvaltere…

Matt 25,14-30
Hvem er mannen som reiste utenlands? Hvem er forvalterne? (1 Mos 1,26). Hvor mange fikk noe talent? Fikk alle like mange? Hva skulle de gjøre med talentene? Hva skjedde med de som nektet?
Hvor mye av det Gud har betrodd oss forventer han at vi skal gi tilbake til ham?

Luk 14,33
Det er ganske mye forventet!
Betyr det at en person som vil følge Jesus må selge alt de eier?

Luk 5,27-29
Hvor mye forlot Levi Matteus? Men vent et øyeblikk: Han eide et hus. Hvordan? Eks.: Slavedrivere. Alt som du ikke vil overgi til Gud er din avgud. Du trenger ikke nødvendigvis forlate alt, men du må være villig å gjøre det.
Hvordan kan Jesus forvente så mye av oss?

For det første så er han vår skaper? Eks.: Volvo, Brukerveiledning. Gud vet best hvordan vi fungerer. Skulle ikke verden være et mye bedre sted om alle var villige å gi alt? For det andre er han vår gjenløser.

1 Kor 6,20
Eks.: Seilbåt – Hva var prisen som ble betalt for oss? (1 Pet 1,18-19) Kunne han gitt mer? Hvem etterligner vi når vi gir alt til Gud? Så når Gud ber oss om å gi alt til ham, hvem ber han oss være lik? Er det din vilje å ligne Gud? Ønsker du å gi ham alt? La oss snakke om penger: Gud trenger ikke dine penger, han eier dem. Men han har skapt et system av systematisk godgjørenhet som er botemiddelet mot griskhet (Matt 6,19-21). Har du hørt snakk om tiende?
La oss se på hva Bibelen sier om dette. Vi begynner i 1 Mosebok…

1 Mos 14,18-20
Til hvem ga Abraham tiende?
Abraham underviste sine barnebarn om dette prinsipp…

1 Mos 28,20-22
Hva lovet Jakob å gi av alt Gud ga ham?
Da Israel ble en organisert nasjon ble systematisk godgjørenhet obligatorisk…

3 Mos 27,30
Hvem tilhører tienden? Er den hellig?
Hva skulle de gjøre med tienden?

4 Mos 18,21.24.26
Hvem ga Gud tienden til? Hvorfor? De skulle gjøre fulltidstjeneste for Gud. Skulle prestene også gi tiende? Dette system fortsatte i NTs menighet (1 Kor 9,13-14; Matt 23,23).
Ved visse anledninger forsømte Guds folk å gi tiende. Gud talte til dem gjennom Malaki…

Mal 3,8-10
Hvem stjal de fra når de forsømte å gi tiende? Kommer tyver til å arve Guds rike? (1 Kor 6,9-10) Hva skjedde med dem som ikke ga det? Hva lover Gud å gjøre for dem som prøver hans løfte? Eks.: Vitnesbyrd. Hvor vil Gud at vi skal gi vår tiende? Guds hus = menigheten (1 Tim 3,15).
I nåde krever Gud godgjørenhet for å beskytte oss mot grådighet. Men en mann syntes det var for mye.

Mark 10,21-22.28-30
Hvorfor forlot mannen Jesus? Han oppga evigheten for ting som han likevel ikke kunne beholde. Virker det klokt? Ble han lykkelig? Hva vant Peter ved å overgi alt? Peter ga alt og vant derfor alt. Den rike unge mannen forlot ingenting og vant ingenting. Er du villig å gi 10% av din inntekt til å føre Guds sak fremover?

21_Forvalterskap