21 Förvaltarskap

Förvaltarskap – Systematisk välgörenhet

Syfte: Allt tillhör Gud. Som förvaltare är vi ansvariga inför honom för våra tillgångar. Tionde är grunden för en välsignad ekonomi och ett botemedel mot girighet.
Fokus: Jesus gav allt och vill att vi ska vara närmare honom genom vår villighet att vara trogna med vad han har gett oss.

Introduktion
Girighet sägs vara roten till allt ont. Idag ska vi titta på några principer som Gud gett oss som är botemedlet mot detta problem.
Låt oss börja med den grundläggande principen av förvaltarskap…

Ps 24:1
Vem äger allt på jorden? Inkluderar det våra pengar? (Hag 2:9)
Trots det har Gud gjort människan till sina förvaltare…

Matt 25:14-30
Vem är mannen som reser utomlands? Vem är förvaltarna? (1 Mos 1:26). Hur många fick någon talent? Fick alla lika många? Vad skulle de göra med talenterna? Vad händer med de som vägrade?
Hur mycket av det Gud anförtrott oss förväntar han att vi ska lämna till honom?

Luk 14:33
Det är ganska mycket förväntat!
Betyder det att en person som vill följa Jesus måste sälja allt de äger?

Luk 5:27-29
Hur mycket lämnade Matteus Levi? Men vänta ett tag: Han ägde ett hus. Hur? IE: Slavdrivare. Allt som du inte vill lämna för Gud är din gud. Du behöver inte nödvändigtvis lämna allt, men du måste vara villig att göra det.
Hur kan Jesus förvänta så mycket av oss?

1 Kor 6:20
För det första så är han vår skapare? IE: Volvo, Manual. Gud vet hur vi bäst fungerar. Skulle inte världen varit en bra mycket bättre plats om alla vore villiga att ge allt? För det andra är han vår återlösare. IE: Segelbåt – Vad var priset som betalades för oss? (1 Pet 1:18-19) Kunde han ge mer? Vem efterliknar vi då vi ger allt till Gud? Så när Gud ber oss om att lämna allt till honom, vem ber han oss vara lik? Är det din vilja att likna Gud? Önskar du ge honom allt? Låt oss prata pengar: Gud behöver inte dina pengar, han äger dem. Men han har skapat ett system av systematisk välgörenhet som är botemedlet mot girighet (Matt 6:19-21). Har du hört talas om tionde?
Låt oss titta på vad Bibeln säger om detta. Vi börjar i 1 Mosebok…

1 Mos 14:18-20
Till vem gav Abraham tionde?
Abraham undervisade sina barnbarn om denna princip…

1 Mos 28:20-22
Vad lovade Jakob att ge av allt Gud gav honom?
När Israel blev en organiserad nation blev systematisk välgörenhet obligatoriskt…

3 Mos 27:30
Vem tillhör tiondet? Är det heligt?
Vad skulle de göra med tiondet?

4 Mos 18:21, 24, 26
Vem gav Gud tiondet till? Varför? De skulle göra fulltidstjänst för Gud. Skulle prästerna också ge tionde? Detta system fortsatte i NTs kyrka (1 Kor 9:13-14, Matt 23:23).
Vid vissa tillfällen försummade Guds folk att ge tionde. Gud talade till dem genom Malaki…

Mal 3:8-10
Vem stal de från när de försummade att ge tionde? Kommer tjuvar att ärva Guds rike? (1 Kor 6:9-10) Vad drabbade dem som inte gav det? Vad lovar Gud att göra för dem som prövar hans löfte? IE: Vittnesbörd. Vart vill Gud att vi ska föra vårt tionde? Guds hus = församlingen (1 Tim 3:15).
I nåd fordrar Gud välgörenhet för att skydda oss mot girighet. Men en man tyckte det var för mycket.

Mark 10:21-22, 28-30
Varför lämnade mannen Jesus? Han övergav evigheten för saker han ändå inte kunde behålla. Verkar det klokt? Blev han lycklig? Vad vann Petrus på att lämna allt?

APPELL
Petrus lämnade allt och vann därför allt. Den rike ynglingen lämnade inget och vann inget. Är du villig att lämna 10 % av din inkomst till att föra Guds verk framåt?

 

 

PDF-logo_vit_small21_Förvaltarskap