15 De 70 ukene

De 70 ukene

Mål: Daniel 9 forutsier tiden og virksomheten for Jesu første komme.

Fokus: Daniel 9 forsikrer oss om at Jesus var Messias.

Innledning
Hvordan vet vi at Jesus var Messias? Profetiene. Daniel 9 er kanskje den mest fantastiske. Bakgrunn: Israel er bortført i Babylon, og Jerusalem ligger i ruiner. Dette skulle vare i 70 år. Daniel innser at tiden er inne for å få vende tilbake og ber om at Gud skal oppfylle løftet (Dan 9,1-4).
Da kommer engelen Gabriel til Daniel for å besvare Daniels bønn.

Dan 9,20-24
Hvor mange uker var tilmålt Israels folk for å slutte med sin overtredelse? Hvor mange dager er det?
Men tidsperioden er symbolsk. Vi må la Bibelen forklare for oss hva en dag tilsvarer…

Esek 4,6
Hva symboliserer en dag i Bibelens profetier? (4 Mos 14,34) ”Alle lærere er enige om at disse er årsuker og ikke dagsuker.” (Martin Luther, Schriften, 6:906)
Jesus henviser til denne profetien når han underviser Peter om hvor mange ganger han skal tilgi…

Matt 18,21-22
Hvor mange ganger skulle Peter tilgi sin bror? Med andre ord: ”Vær like nådig mot din bror som jeg har vært mot Israel”.
For å vite når Israels nådetid tar slutt må vi først vite når de begynner…

Dan 9,25a
Når begynte de 70 ”uker”?
Hele befalingen er nedtegnet i Esra 7,11-26. I versene før finner vi hvilket år den ble gitt…

Esra 7,6-8
Hvilket år tredde befalingen i kraft? Svar: høsten 457 f.Kr.
Profetien legger til flere detaljer om Messias…

Dan 9, 25
Hvem er den Salvede? Hvor mange år skulle det gå fra 457 f.Kr. til Messias skulle komme? Hvilket år havner man på da? (ingen år 0)
Når ble Jesus salvet til sitt offentlige oppdrag?

Apg 10,37-38
Hva ble Jesus salvet med?
Når kom den Hellige Ånd ned over ham på en spesiell måte?

Luk 3,21-23.1-2
Hvor gammel var Jesus da han ble døpt? Hvilket år var det? Svar: 27 e.Kr.
Var Jesus oppmerksom på at tidsprofetiene ble oppfylt?

Mark 1,15
Hva begynte Jesus å forkynne når han ble døpt? Hvilken tid? ProfetierèEvangeliet
Men profetien gir enda mer fantastiske detaljer…

Dan 9, 26a.27a
Hva skulle skje etter dåpen ifølge profetien? Hva skulle Messias avskaffe i midten av den siste profetiske uken? Hvilket år er det? Jesu virket i akkurat 3 ½ år og deretter ble han korsfestet.
Da Jesus døde som Guds Lam ble GT sitt offersystem opphevet. Legg merke til følgende tekst…

Matt 27,51
Hva revnet da Jesus døde? Hva betydde det? (Heb 10,1-10) F.eks.: ”Min tid er ennå ikke kommet” (Joh 2,4; 7,30; 8,20; Mark 14,41)
Hva skjedde ved slutten av de 70 ”ukene”?

Apg 7,51-60
Denne hendelsen fant sted i 34 e.Kr. Hvem talte Stefanus til? Ville de lytte? Hva gjør de? Paulus omvendelse. Evangeliet til hedningene. Den kristne kirken tildeles forvaltningen av evangeliet (Matt 21,43; 1 Pet 2,9-10).
Profetien forteller om følgene av at Israel forkastet Messias…

Dan 9, 26b.27b
Hva skulle skje med byen og helligdommen (tempelet)?
Jesus visste at dette skulle skje og gråt over byen…

Luk 19,41-44
Hva skulle skje med byen ifølge Jesus? Hvordan tok Jesus det? Hva var årsaken til at byen skulle ødelegges? F.eks.: Rabbinske forbannelser.

APPELL
Jødene tok ikke imot sin Frelser fordi de ikke forstod profetiene. Vi kan begå den samme feilen om vi forsømmer tidsprofetiene for vår tid. Er det ditt ønske å fortsette å studere Bibelens profetier og lære deg mer om Jesus?


15_De_70_ukene