15 De 70 veckorna

De 70 veckorna

Syfte: Daniel 9 förutsäger tiden och verksamheten för Jesus första ankomst.
Fokus: Daniel 9 försäkrar oss om att Jesus var Messias.

Introduktion
Hur vet vi att Jesus var Messias? Profetiorna. Daniel 9 är kanske den mest häpnadsväckande. Bakgrund: Israel är tillfångataget i Babylon och Jerusalem ligger i ruiner. Detta skulle fortgå i 70 år. Daniel inser att tiden är inne för att få återvända och ber att Gud ska uppfylla löftet (Dan 9:1-4).
Då kommer ängeln Gabriel till Daniel för att besvara Daniels bön.

Dan 9:20-24
Hur många veckor var avsatta för Israels folk för att sluta med sin överträdelse? Hur många dagar är det?
Men tidsperioden är symbolisk. Vi måste låta Bibeln förklara för oss vad en dag motsvarar…

Hes 4:6
Vad symboliserar en dag i Bibelns profetior? (4 Mos 14:34) “Alla lärare är överens om att dessa är årsveckor och inte dagsveckor, det betyder att en vecka omfattar sju år och inte sju dagar.” (Martin Luther, Schriften, 6:906)
Jesus anspelar på denna profetia när han undervisar Petrus om hur många gånger han ska förlåta…

Matt 18:21-22
Hur många gånger skulle Petrus förlåta sin broder? Med andra ord: ”Var lika nådefull mot din broder som jag varit mot Israel”.
För att veta när Israels nådatid tar slut måste vi först veta när de börjar…

Dan 9:25a
När började dessa 70 ”veckor”?
Hela befallningen finns nedtecknad i Esra 7:11-26. I verserna innan hittar vi vilket år den gavs…

Esra 7:6-8
Vilket år trädde befallningen i kraft? Svar: 457 f Kr.
Profetian lägger till ytterligare detaljer, om Messias…

Dan 9:25
Vem är den Smorde? Hur många år skulle det gå från 457 f Kr till dess att Messias skulle komma? Vilket år hamnar man på då? (Inget år 0)
När blev Jesus smord till sitt offentliga uppdrag?

Apg 10:37-38
Vad smordes han med?
När kom den Helige Ande ned över honom på ett speciellt sätt?

Luk 3:21-23, 1-2
Hur gammal var Jesus när han döptes? Vilket år var det? Svar: 27 e Kr.
Var Jesus medveten om att tidsprofetiorna hade uppfyllts?

Mark 1:15
Vad började Jesus predika när han döpts? Vilken tid? Profetior –> Evangeliet
Men profetian ger ännu mer häpnadsväckande detaljer…

Dan 9:26a, 27a
Vad skulle hända efter dopet enligt profetian? Vad skulle Messias avskaffa i mitten av den sista profetiska veckan? Vilket år är det? Jesus verkade i exakt 3,5 år och därefter blev han korsfäst.
När Jesus dog som Guds Lamm, upphävdes GT:s offersystem. Lägg märke till följande text…

Matt 27:51
Vad rämnade då Jesus dog? Vad betydde det? (Heb 10:1-10). IE: ”Min tid har ännu inte kommit” (Joh 2:4, 7:30, 8:20, Mark 14:41)
Vad hände vid slutet av de 70 ”veckorna”?

Apg 7:51-60
Denna händelse utspelar sig 34 e Kr. Vem talar Stefanos till? Vill de lyssna? Vad gör de? Paulus omvänds. Evangeliet till hedningarna. Den kristna kyrkan tilldelas förvaltningen av evangeliet (Matt 21:43, 1 Pet 2:9-10).
Profetian berättar om följderna av att Israel förkastade Messias…

Dan 9:26b, 27b
Vad skulle hända med staden och helgedomen (templet)?
Jesus visste att detta skulle hända och grät över staden…

Luk 19:41-44
Vad skulle hända med staden enligt Jesus? Hur kände Jesus över staden? Vad var orsaken till att staden skulle ödeläggas? IE: Rabbinska förbannelser.

APPELL
Judarna missade sin Frälsare för att de inte förstod tidsprofetiorna. Vi kan begå samma misstag om vi försummar tidsprofetiorna för vår tid. Är det din önskan att fortsätta studera Bibelns profetior och lära dig mer om Jesus?

 

 

PDF-logo_vit_small15_De_70_veckorna