11 Døden

Døden – Kan man snakke med de døde?

Mål: Mennesket eier ikke udødelighet i seg selv. Døden er som en ubevisst søvn frem til oppstandelsen.
Fokus: Evig liv er en gave fra Jesus som han gir Guds barn ved oppstandelsen.

Innledning
Troen på hva som skjer når en dør påvirker hvordan vi lever våre liv. F.eks.: Pyramidene, Marshall Appelwhite. I dag skal vi se på hva Bibelen sier skjer når man dør.
For å forstå døden, må man først forstå dens kontrast: livet…

Joh 14,6
Hvem er livets kilde? (Sal 36,10) Hvem har makt over livet?
Gud er ikke bare livets skaper, han er også dets opprettholder…

Apg 17,25.28
Livet er en gave. Evnen til å puste er en gave. Kunne noen leve om Gud ikke hele tiden opprettholder dennes liv? (Heb 1,3; Job 33,4; Neh 9,6)
Alle hedenske religioner sier at mennesket er udødelig. Men la oss se om det stemmer…

1 Tim 6,15-16
Hvem er alene udødelig? Er du og jeg udødelige? (Rom 2,6-7) Er englene det? Ikke i sin natur. De har fått det som en gave av Gud.
Men har ikke mennesket en udødelig sjel inni seg?

Sal 22,30
Kan sjelen dø? Er menneskets sjel udødelig? (Esek 18,4; Matt 10,28) F.eks.: Luther
Det leder oss til spørsmålet: Hva er egentlig sjelen? La oss se på den første gangen ordet brukes…

1 Mos 2,7
Hvilke to komponenter satte Gud sammen for å skape mennesket? Fikk det eller ble det en levende sjel? Kan sjelen eksistere uten kroppen eller livsånden? Støv + livsånde = levende sjel (bevisst skapning).
Ved dødsøyeblikket skjer det motsatte av skapelsesøyeblikket…

Fork 12,7
Hva skjer i dødsøyeblikket? (Sal 104,29; 1 Mos 3,19.22). F.eks.: Spiker + bord = kasse. F.eks.: Glødelampe + el = lys. Er det sjelen eller (livs)ånden som går tilbake til Gud? (Job 27,3)
Hva skjer med menneskets bevissthet i dødsøyeblikket?

Fork 9,5.6.10
Hvor mye vet de døde? Føler de hat, kjærlighet eller misunnelse? Kan man virke, tenke eller handle i graven? F.eks.: Hjemsøkte hus (Job 7,9-10; 14,21) De døde er ganske enkelt døde (Sal 146,4).
La oss se på et annet vers som viser samme sak…

Sal 6,6
Hva skjer med de dødes tanker når de dør? Tenker og priser de døde Herren? (Sal 115,17; Jes 38,18-19)
Døden beskrives gang på gang i Bibelen som en ubevisst søvn…

Job 14,7-12
Hva kalles døden? (Sal 13,4) Når våkner han fra den? Døden = en pause i livet til Jesus kommer tilbake (sml. 2 Pet 3,10). Befriende! Trenger ikke se all elendigheten.
Jesus sier det samme om døden…

Joh 11,11-14
Hva kaller Jesus døden for? (Matt 9,24) F.eks.: Luther sitat.
Men døden var ikke slutten ifølge Jesus…

Joh 5,28-29
Når får de rettferdige liv? (Joh 11,24; 1 Kor 15,22-23; 1 Tess 4,13-18)
Hva trodde den tidlige kristne menighet om døden?

Apg 2,29-34
Var David en rettferdig mann? Er David i himmelen i dag? Kommer de rettferdige til himmelen ved dødsøyeblikket? F.eks.: Justinius Martyrens sitat.
Hvorfor er det viktig å vite hva som skjer når vi dør?

5 Mos 18,10-12
Hvordan ser Gud på det med å ha kommunikasjon med de døde? (3 Mos 20,27)
Hvorfor spiller det noen rolle om de døde ikke vet noe? Jo, for det er en annen makt som spøker…

2 Kor 11,14-15
Kan Satan og hans engler ta på seg andre skikkelser? (sml.: 5 Mos 32,17 og Sal 106,28) I den siste tiden kommer spiritismen å bli mer vanlig (1 Tim 4,1; Åp 16,13-14).
Hvordan skal vi kunne unngå å bli bedratt?

Jes 8,19-20
Den bibelske sannheten om døden gir oss en sikker grunn å stå på. Er det ditt ønske å grunne din tro utelukkende på Bibelens vitnesbyrd?

11_Døden