11 Döden

Döden – Kan man tala med de döda?

Syfte: Människan äger inte odödlighet i sig själv. Döden är som en medvetslös sömn fram till uppståndelsen.
Fokus: Evigt liv är en gåva från Jesus som han ger Guds barn vid uppståndelsen.

Introduktion: Tron på vad som händer när man dör påverkar hur vi lever våra liv. IE: Pyramiderna, Marshall Applewhite. Idag ska vi titta på vad Bibeln säger händer när man dör.
För att förstå döden, måste vi först förstå dess motsats: livet…

Joh 14:6
Vem är livets källa? (Ps 36:10) Vem har makt över livet?
Gud är inte bara livets skapare, han är också dess uppehållare…

Apg 17:25, 28
Livet är en gåva. Förmågan att andas är en gåva. Skulle någon kunna leva om Gud inte ständigt uppehöll dennes liv? (Heb 1:3, Job 33:4, Neh 9:6)
Alla hedniska religioner säger att människan är odödlig. Men låt oss se om det stämmer…

1 Tim 6:15-16
Vem är ensam odödlig? Är du och jag odödliga? (Rom 2:6-7) Är änglarna det? Inte i sin natur. De har fått det som en villkorlig gåva av Gud.
Men har inte människan en odödlig själ inom sig?

Ps 22:30
Kan själen dö? Är människans själ odödlig? (Hes 18:4, Matt 10:28) IE: Luther. Det leder oss till frågan: Vad är egentligen själen?
Låt oss se på den första gången ordet används…

1 Mos 2:7
Vilka två komponenter förenade Gud för att skapa människan? Fick hon eller blev hon en levande själ? Kan själen existera utan kroppen eller livsanden?
Stoft + livsande = Levande själ (medveten varelse).
Vid dödsögonblicket sker motsatsen till skapelseögonblicket…

Pred 12:7
Vad händer vid dödsögonblicket? (Ps 104:29, 1 Mos 3:19, 22).
IE: Spikar + brädor = låda. IE: Glödlampa + el = ljus.
Är det själen eller (livs)anden som går tillbaka till Gud? (Job 27:3)
Vad händer då med människans medvetenhet vid dödsögonblicket?

Pred 9:5, 6, 10
Hur mycket vet de döda? Känner de hat, kärlek eller avund? Kan man verka, tänka eller handla i graven? IE: Hemsökta hus (Job 7:9-10, 14:21). De döda är helt enkelt döda (Ps 146:4).
Låt oss titta på en annan vers som visar samma sak…

Ps 6:6
Vad händer med de dödas tankar då de dör? Tackar och prisar de döda Herren? (Ps 115:17, Jes 38:18-19)
Döden beskrivs gång på gång i Bibeln som en omedveten sömn…

Job 14:7-12
Vad kallas döden? (Ps 13:4) När vaknar hon från den? Döden = en paus i livet
tills Jesus återvänder (jfr 2 Pet 3:10). Befriande! Behöver inte se allt elände.
Jesus säger samma sak om döden…

Joh 11:11-14
Vad kallar Jesus döden för? (Matt 9:24) IE: Luther citat.
Men döden var inte slutet enligt Jesus…

Joh 5:28-29
När får de rättfärdiga liv? (Joh 11:24, 1 Kor 15:22-23, 1 Thess 4:13-18)
Vad trodde den tidiga kristna kyrkan om döden?

Apg 2:29, 34
Var David en rättfärdig man? Är David i himlen idag? Kommer de rättfärdiga till himlen vid dödsögonblicket? IE: Justinius Martyren citat.
Varför är det viktigt att veta vad som händer när man dör?

5 Mos 18:10-12
Vad anser Gud om att ha kommunikation med de döda? (3 Mos 20:27)
Varför spelar det någon roll om de döda inte vet något? Jo, för det är en annan makt som spökar…

2 Kor 11:14-15
Kan Satan och hans änglar ta andra skepnader? (jfr 5 Mos 32:17 och Ps 106:28). I sista tiden kommer spiritism att bli mer vanligt (1 Tim 4:1, Upp 16:13-14).
Hur ska vi kunna undvika att bli bedragna?

Jes 8:19-20
Den bibliska sanningen om döden ger oss en säker grund att stå på.

APPELL
Är det din önskan att grunda din tro uteslutande på Bibelns vittnesbörd?

 

 

PDF-logo_vit_small11_Döden