04 Frelsen

Frelsen – Hvordan blir man kristen?

Mål: Frelsen er utelukkende av nåde, gjennom tro.
Fokus: Evig liv er å kjenne Jesus og overgi seg helt til ham.

Introduksjon
I dag skal vi studere kjernen i evangeliet, nemlig hvordan et menneske blir frelst.
La oss begynne fra begynnelsen igjen…

1. Mos. 1,31
Hvordan var menneskets relasjon med Gud ved skapelsen?
Men noe hendte…

1. Mos. 3,1-6.8
Hvem sine ord og hvem sin velvilje får slangen mennesket til å tvile på? Gjennom å stole på slangen stilte de seg på fiendens side. Skyld og lidelse kom inn. Eks.: Foreldre
Hvordan påvirker synden relasjonen med Gud? 

Jes. 59,1-2
Hvordan påvirker synden relasjonen med Gud? Eks.: Press mot vegg.
Siden Adams fall har alle hans etterkommere flyktet fra Gud…

Rom. 3,23
Hvor mange har syndet? Hva mangler de? Mennesket fødes ikke god.
Hva fortjener de som har syndet?

Rom. 6,23
Hva er syndens lønn? (Rom. 1,29-32) Hvor mange fortjener altså døden?
Hvorfor er syndens lønn døden?

Sal. 36,10
Eks.: Lampe. Naturlovene og rettferdigheten krever det (Heb. 9,22).
For å gjøre situasjonen verre, la oss lese…

Esek. 33,13
Kan et menneskets gode gjerninger/oppførsel godtgjøre for dens synd? Eks.: Lege, redder 1000, dreper 1 person. (Rom. 3,20)
Dårlige nyheter: Vi fortjener alle døden. Men Gud elsket synderne…

Joh. 3,16
Hva gjorde Gud for å frelse oss fra døden? Hva motiverte ham?
På hvilken måte skulle Jesus frelse menneskene fra døden? Det ble forutsagt i en profeti om Jesus…

Jes. 53,5
Hvem sine synder tok Jesus på seg? Hvem sin straff tok han?
Vi ser det samme i det Nye Testamentet…

Matt. 20,28
Hva ga Jesus sitt liv som? (1. Pet. 1,18-19) Eks.: Utbytte. Eks.: Millionærklubb.
Det høres jo fantastisk ut, men hvordan kan vi få del i denne tilgivelsen og det evige livet?

Apg. 2,37-38
Hva trenger vi å gjøre for å få tilgivelse for våre synder? Omvendelse innebærer tre ting:
Det første skrittet er anger og bekjennelse…

1. Joh. 1,9
1. Anger og bekjennelse (Sal. 32,5; Apg. 3,19) Eks.: ”Jeg er så lei meg”. Eks.: Alkoholiker
Det andre skrittet er valg om å overgi sitt hjerte til Gud…

Ord. 23,26
2. Overgi deg til Gud (Hos. 14,2) ”Du kan ikke forandre ditt hjerte, du kan ikke gi din hengivenhet til Gud, men du kan velge å tjene ham. Du kan gi ham din vilje. … På denne måten kommer hele din natur inn under Kristi Ånds innflytelse.” (Veien til Kristus, s. 54). Legg bort kjærligheten til synd.
Det siste steget er i tro ta imot Jesus i ditt hjerte…

Åp. 3,20
3. Inviter Jesus i ditt hjerte (Joh. 1,11-12) Eks.: Banke på døren. Du må åpne døren og innby gjesten. ”Du må gi alt: Ditt hjerte, din vilje, din tjeneste. … Og du må ta imot alt, du må ta imot Kristus” så han kan bli i ditt hjerte (Veien til Kristus, s. 81). Du trenger å ta imot tilgivelsen, ta imot kraften til forvandling. Om du har gjort det kan du i tro takke Gud for at du er omvendt og tilgitt, uansett om du føler det eller ikke. Om du tror det, så er det slik (Mark. 11,24).

APPELL
Finnes det noe som hindrer deg fra å innby Jesus i ditt hjerte akkurat nå?


04_Frelsen