04 Frälsningen

Frälsningen – Hur blir man kristen?

Syfte: Frälsningen kommer endast av nåd, genom tro.
Fokus: Evigt liv är att lära känna Jesus och inbjuda honom i sitt hjärta.

Introduktion: Idag ska vi studera kärnan i evangeliet, nämligen hur en människa blir frälst.
Vi ska börja från början igen…

1 Mos 1:31
Hur var människans relation med Gud vid skapelsen?
Men något hände…

1 Mos 3:1-6, 8
Vems ord och välvilja får ormen människan att tvivla på? Genom att lita på ormen ställde de sig på fiendens sida. Skuld och lidande kom in. IE: Förälder
Hur påverkar synden relationen med Gud?

Jes 59:1-2
Hur påverkar synden relationen med Gud? IE: Tryck mot vägg.
Sedan Adams fall har alla hans avkomlingar flytt från Gud…

Rom 3:23
Hur många har syndat? Vad saknar de? Människan föds inte god.
Vad förtjänar de som syndat?

Rom 6:23
Vad är syndens lön? (Rom 1:29-32) Hur många förtjänar alltså döden? Varför är syndens lön döden? Gud är livets källa (Joh 14:6, Ps 36:10). Vad händer om vi skiljer oss från den? IE: Lampa.
För att göra situationen värre, låt oss läsa…

Rom 3:20
Kan en människas goda gärningar/uppförande gottgöra för hennes synd? IE: Läkare, räddar 1000, dödar 1 person. (Hes 33:13) Dåliga nyheter: Vi förtjänar alla döden.
Men Gud älskade syndarna…

Joh 3:16
Vad gjorde Gud för att rädda oss från döden? Vad motiverade honom?
På vilket sätt skulle Jesus rädda människan från döden? Det förutsägs i en profetia om Jesus…

Jes 53:5
Vems synder tog Jesus på sig? Vems straff tog han?
Vi ser samma tanke i Nya Testamentet…

Matt 20:28
Vad gav Jesus sitt liv som? (1 Pet 1:18-19) IE: Utbyte. IE: Miljonärklubb
Det låter underbart, men hur kan vi få del av den här förlåtelsen och det eviga livet?

Apg 2:37-38, 3:19
Vad behöver vi göra för att få förlåtelse för våra synder? Omvändelse innebär tre saker: bekännelse, överlåtelse och inbjudan i tro.
Det första steget är ånger och bekännelse…

1 Joh 1:9
1. Ånger och bekännelse (Ps 32:5) = Erkänna att man har synd. IE: ”Jag är så ledsen” IE: Alkoholist.
Det andra steget är ett val att överlämna sitt hjärta till Gud…

Ords 23:26
2. Överlämna sig till Gud (Hos 14:2) = Öppna handen och ge synden till Jesus. ”Du kan inte förändra ditt hjärta. Du kan inte av dig själv ge hjärtats hängivenhet åt Gud, men du kan välja att tjäna honom. Du kan ge Herren din vilja. … Så får Jesus Ande inflytande över dig. Din natur kommer under hans kontroll.” (VTK s.66-67). Det är skillnad på att vilja och att välja.
Det sista steget är att i tro ta emot Jesus i sitt hjärta…

Upp 3:20
3. Inbjud Jesus i sitt hjärta (Joh 1:11-12) = Ta emot rättfärdigheten. IE: Knacka dörr. Måste öppna dörren och inbjuda gästen. ”Du måste ge allt — ditt hjärta, din vilja och din tjänst. … Men du måste också ta emot allt. Ta emot Jesus så att han kan bli kvar i ditt hjärta.” (VTK s.97). Vi behöver ta emot förlåtelsen, ta emot kraften till förvandling. Om vi gjort det kan vi i tro tacka Gud för att vi är omvända och förlåtna, oavsett om vi känner det eller inte. Om du tror det så är det så (Mark 11:24). IE: Ge VTK. IE: Personligt vittnesbörd.

APPELL
Finns det något som hindrar dig från att inbjuda honom i ditt hjärta just nu?

PDF-logo_vit_small
04_Frälsningen