02 Guds natur

Guds natur – Treenigheten

Mål: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd er en enhet av tre evige personer.

Fokus: Det var Gud som i Jesus ble menneske og døde for våre synder.

Innledning
Hvem er Gud, Jesus og Den Hellige Ånd? Selv om vi ikke kan forstå Gud helt og fullt skal vi i dag se på hva Bibelen gir oss av informasjon om Guds natur.
La oss begynne i Jesaja…

Jes 46,9
Hvor mange sanne guder finnes det ifølge Bibelen? (5. Mos 6,4; Jak 2,19)
I det Gamle Testamentet nevnes denne Guden ved flere navn. La oss se på det mest fremstående.

2.Mos 3,13-15
Hva er Guds navn? Guds navn skrives JHVH og uttales Jahve eller Jehova. Men ofte uttalte ikke Bibelens forfattere dette navnet, men de sa Herren i stedet.
Gud beskrives også som verdensaltets skaper…

Jes 44,24
Hvem skapte verden? Hadde han noen med seg?
Men når vi leser skapelsesfortellingen kommer vi til å legge merke til noen litt forvirrende vers…

1.Mos 1,26-27
Hva sier Gud om seg selv? (1. Mos 11,7; 19,23-24)
Hvordan kan flere være ett?

1.Mos 2,24
Hvor mange individer var mannen og kvinnen? Hvor mange ”kjød” skulle de bli? Slik som familien og menigheten er én enhet av flere individer, slik er guddommen én enhet av flere personer (se Joh 10,30; 17,21-22). F.eks.: Gud = Etternavn.
Hvor mange personer utgjør guddommen ifølge GT?

Jes 48,16
Hvem snakker her? (se v.13 og 17) Hvem har sendt ham? Hvem flere har Herren sendt? Her ser vi tre vesen med guddommelige egenskaper og autoritet.
Hvem er da han som ble sendt av Herren? Vi forstår at dette må handle om Messias…

Jes 9,6
Hva er ett av Messias navn? Anså profeten Messias for å være Gud? Er Messias evig? (Mika 5,1; Heb 7,3; Sal 90,2; Ord 8,22-23)
La oss nå se på hva NT har å si om Jesu likestilling med Gud…

Joh 1,1-3
Hvem er Ordet? (v.14) Er Ordet Gud? Hvor mye skapte han? Hva trodde altså apostlene om Jesu guddom? (Kol 2,9; Joh 20,26-29; Fil 2,6; Rom 9,5; 1. Joh 5,20)
Hvem anså engelen Gabriel Jesus for å være?

Matt 1,22-23
Hva var ett av Jesu navn? Hva betyr det?
Hvem anså Jesus selv seg for å være?

Joh 8,58-59
Hvem sier Jesus at han er? (sml.: 2.Mos 3,13-15) Forstår jødene det? (Joh 5,18.21-23.26; 10,30-33)
Hvem sier Gud Fader at Jesus er?

Heb 1,4-10
Hvem sier Gud Fader at Jesus er? (Sml.: v.9-12 med Sal 102,22-28) Hvem befales englene å tilbe? Er Jesus altså verdig vår tilbedelse? (Apg 7,59; Matt 2,11; 14,33; 28,9.17; Luk 24,52; Joh 9,38, sml.: Åp 19,10; 22,8-9) Jesus er ikke bare et skapt vesen, han er Gud selv åpenbart i kjød (1. Tim 3,16).
Hva med Den Hellige Ånd? Noen mener at Ånden er Guds elektrisitet eller kraft. Hva trodde Jesus?

Joh 16,13
Hva kaller Jesus Den Hellige Ånd for? Nevn fire ting Den Hellige Ånd kan gjøre. Kan en kraft gjøre det? Han har følelser (Ef 4:30; Rom 15,30).
Den Hellige Ånd har sin egen vilje…

1.Kor 12,11
Hans vilje sies å være forskjellig fra Faderens (Rom 8,26-27; 1. Kor 2,10-11) og til og med fra Jesus (Matt 12,31-32; Joh 14,16).
Dessuten sies Den Hellige Ånd å være Jesu og Faderens likestilte…

Matt 28,19
I hvilke tre navn skulle mennesker døpes? (Apg 5,3-4; 2. Kor 3,17) Den Hellige Ånd er Jesu og Faderens personlige representant, som vil bo i oss.

Appell
Har det vi har studert i dag vært tydelig? Ønsker du å lære deg mer om denne kjærlighetsfulle Gud og hva han har gjort for oss?

02_Guds_natur