02 Guds natur

Guds natur – Treenigheten

Syfte: Fadern, Sonen och den Helige Anden är en enhet av tre eviga personer.
Fokus: Det var Gud som i Jesus blev människa och dog för våra synder.

Introduktion: Vem är Gud, Jesus och den Helige Ande? Även om vi inte kan förstå Gud helt och fullt ska vi idag se på vad Bibeln ger oss för information om Guds natur.
Vi ska börja i Jesaja…

Jes 46:9
Hur många sanna gudar finns det enligt Bibeln? (5 Mos 6:4, Jak 2:19)
I Gamla Testamentet nämns denne Guden vid flera namn. Låt oss titta på det mest prominenta…

2 Mos 3:13-15
Vad är Guds namn? Guds namn skrivs JHVH och uttalas Jahve eller Jehova. Men Bibelns författare uttalade ofta inte namnet utan sa Herren i stället.
Gud beskrivs också som världsalltets skapare…

Jes 44:24
Vem skapade världen? Hade han några medhjälpare?
Men när vi läser skapelseberättelsen kommer vi att lägga märke till några lite förvirrande verser…

1 Mos 1:26-27
Vad säger Gud om sig själv? (1 Mos 11:7, 19:23-24)
Hur kan flera vara ett?

1 Mos 2:24
Hur många individer var mannen och hustrun? Hur många ”kött” skulle de bli? Liksom familjen och församlingen är en enhet av flera individer så är Gudomen en enhet av flera personer (se Joh 10:30, 17:21-22). IE: Gud = Efternamn
Hur många personer utgör Gudomen enligt GT?

Jes 48:16
Vem talar i här? (se v.13 och 17) Vem har sänt honom? Vem mer har Herren sänt? Här ser vi tre väsen med gudomliga egenskaper och auktoritet.
Vem är då han som blev sänd av Herren? Vi förstår att detta måste handla om Messias…

Jes 9:6
Vad är ett av Messias namn? Ansåg profeten att Messias är Gud? Är Messias evig? (Mika 5:2, Heb 7:3, Ps 90:2, Ords 8:22-23)
Låt oss nu se på vad Nya Testamentet säger om Jesus jämlikhet med Gud…

Joh 1:1-3
Vem är Ordet? (v.14) Är Ordet Gud? Hur mycket skapade han? Vad trodde alltså apostlarna om Jesus gudom? (Kol 2:9, Joh 20:26-29, Fil 2:6, Rom 9:5, 1 Joh 5:20)
Vem ansåg ängeln Gabriel att Jesus var?

Matt 1:22-23
Vad var ett av Jesus namn? Vad betyder det?
Vem ansåg Jesus själv att han var?

Joh 8:58-59
Vem säger Jesus att han är? (jfr 2 Mos 3:13-15) Förstår judarna det? (Joh 5:18, 21-23, 26, 10:30-33)
Vem säger Gud Fadern att Jesus är?

Heb 1:4-10
Vem säger Gud Fadern att Jesus är? (jfr v.9-12 med Ps 102:22-28) Vem befalls änglarna att tillbe? Är Jesus alltså värdig vår tillbedjan? (Apg 7:59, Matt 2:11, 14:33, 28:9, 17, Luk 24:52, Joh 9:38, jfr Upp 19:10, 22:8-9). Jesus är inte bara en skapad varelse, han är Gud själv uppenbarat i köttet (1 Tim 3:16).
Vad med den Helige Ande? Vissa menar att Anden är Guds elektricitet eller kraft. Vad trodde Jesus?

Joh 16:13
Vad kallar Jesus den Helige Ande? Nämn fyra saker som den Helige Ande kan göra. Kan en kraft göra det? Han har känslor (Ef 4:30, Rom 15:30)
Den Helige Ande sägs ha en egen vilja…

1 Kor 12:11
Hans vilja sägs vara självständig från Fadern (Rom 8:26-27, 1 Kor 2:10-11) och även från Jesus (Matt 12:31-32, Joh 14:16).
Dessutom sägs Anden vara Jesus och Faderns jämlike…

Matt 28:19
I vilka tre namn skulle människor döpas? (se även Apg 5:3-4, 2 Kor 3:17) Den Helige Ande är Jesus och Faderns personliga representant, som vill bo i oss.

APPELL
Har det vi studerat idag känts tydligt? Önskar du lära dig mer om denne kärleksfulle Gud och vad han har gjort för oss?

PDF-logo_vit_small
02_Guds_natur