01 Guds ord

Guds Ord – Kan man stole på Bibelen?

Mål: Det finnes intelligente årsaker til å tro at Bibelen er inspirert av Gud.

Fokus: Bibelen er Guds røst til vår sjel.

Innledning
Bibelen = 66 bøker av ca. 40 forfattere på 3 kontinenter under en tidsperiode på 1500 år. Den er en unik bok som gjør unike påstander om seg selv.
La oss se på noen av Bibelens unike påstander…

2 Tim 3,16
Hvor mye av Skriften påstås å være inspirert av Gud?
En lignende påstand finner vi i 2. Peters brev…

2 Pet 1,19-21
Hvordan har profetiene i Skriften kommet til ifølge Peter? Om disse påstandene stemmer må Bibelen være den viktigste boken i verden. Men ekstraordinære påstander krever ekstraordinære bevis. F.eks.: Skrive en bok. Inspirert av Gud.
Hvordan vet vi om disse påstandene stemmer?

Joh 14,29
Hva sier Jesus at forutsigelser om fremtiden kan gi den som ser oppfyllelsen av dem?
I Gamle Testamentet finner vi en lignende tekst…

Jes 41,23
Hvordan kan noen bevise sin guddommelighet? Hva må man vite for å kunne forutsi fremtiden? Hvem er den eneste som kan gjøre det?
Bibelens Gud påstår å kunne forutsi fremtiden.

Jes 46,9-10
Hva påstår Gud at han kan gjøre?
Kan Bibelen gjøre det? La oss se på én av Bibelens mange profetier.

Dan 2, 1-5, 10-12
Når og hvor finner historien sted?1 Hvordan reagerer Nebukadnesar på sin drøm? Hvilke to ting vil kongen vite fra vismennene i Babylon?

Dan 2,13-19
Hvem er Daniel? (Dan 1,1-6) Hva gjør Daniel når han har hørt at han og vennene hans skal drepes? Når svarer Gud på Daniels bønn?

Dan 2,25-30
Hvem gir Daniel æren når kongen spør? Hva handler drømmen om?
La oss se hva han drømte…

Dan 2,31-35
Hva så kongen? Hvilke metaller var det? Hva skjedde med den? F.eks.: Tegn en statue.
Hvordan vet vi hva drømmen betyr? Vi må la Bibelen tolke seg selv. La oss lese betydningen…

Dan 2,36-40
Hva representerer de ulike metallene? Hvem sitt rike symboliserer gullhodet? Hvilket rike skulle komme etter Babylon? (Dan 5,28) Hvilket er det tredje riket som skal regjere over hele jorden? (Dan 8:20-21) Hvem er det fjerde riket av jern? (Joh 11:48)
Hittil har Bibelen forutsagt over 1000 år med politisk historie, men det blir enda bedre…

Dan 2,41-43
Hva skulle skje med det fjerde riket? Hva skal de forsøke å gjøre? Historisk: Hva skjedde med Romerriket?6 Har det delte Romerriket lyktes i å bli forent? Vi ser her over 2500 år med politisk historie forutsagt, og alt blir oppfylt – et sterkt bevis for at Bibelen faktisk er sann.
Det siste riket er steinen som knuser alt…

Dan 2,44-45
Hvilket rike skulle knuse alle andre riker og bestå til evig tid?

APPELL
#1 [Skeptiker]: Jeg vil ikke late som om jeg har besvart alle dine spørsmål. Men kan du se fra det vi har studert i dag at det finnes intelligente årsaker til hvorfor mennesker velger å tro at Bibelen er sann? Ønsker du å gi den en ærlig sjanse og fortsette å studere den sammen?

#2 [Troende]: Så mange mennesker har en Bibel i sitt hjem. Men hvor få er det ikke som faktisk leser den? Bibelen er Guds stemme. Er det din vilje å fortsette å studere Bibelen så vi kan vokse i vår tro og være beredt når han kommer?

01_Guds_Ord