01 Guds Ord

Guds Ord – Kan man lita på Bibeln?

Syfte: Det finns intelligenta orsaker att tro på att Bibeln är inspirerad av Gud.
Fokus: Bibeln är Guds röst till vår själ.

Introduktion: Bibeln = 66 böcker av ca 40 författare på 3 kontinenter under en tidsperiod på 1500 år. Den är en unik bok som gör unika påståenden om sig själv.
Låt oss se på några av Bibelns unika påståenden…

2 Tim 3:16
Hur mycket av Skriften påstås vara inspirerad av Gud?
Ett liknande påstående finner vi i 2 Petrusbrevet…

2 Pet 1:19-21 Hur har profetiorna i Skriften kommit till enligt Petrus? Om dessa påståenden är sanna så måste det innebära att Bibeln är den viktigaste boken i världen. Men extraordinära påståenden kräver extraordinära bevis. IE: Skriva en bok, ge alla pengar till mig. Inspirerat av Gud.
Hur vet vi om dessa påståenden stämmer?

Joh 14:29
Vad säger Jesus att förutsägelser om framtiden kan ge den som ser uppfyllelsen av dem?
I Gamla Testamentet finner vi en liknande text…

Jes 41:23
Hur kan någon bevisa sin gudomlighet? Vad måste man veta för att kunna förutsäga framtiden? Vem är den ende som gör det?
Bibelns Gud påstår sig kunna förutsäga framtiden.

Jes 46:9-10
Vad påstår Gud att han kan göra?
Kan Bibeln göra det? Låt oss titta på en av Bibelns många profetior.

Dan 2:1-5, 10-12
Berättelsen utspelar sig omkring 600 f Kr. Hur reagerar Nebukadnessar på sin dröm? Vilka två saker vill kungen veta från de vise i Babel?

Dan 2:13-19
Vem är Daniel? (Dan 1:1-6) Vad gör Daniel när han hör att han och hans vänner ska dödas? När svarar Gud på Daniels bön?
Daniel träder sedan fram inför kungen…

Dan 2:25-30
Vem ger Daniel äran när kungen frågar? Vad handlar drömmen om?
Låt oss se vad han drömde…

Dan 2:31-35
Vad såg kungen? Vilka metaller syntes där? Vad hände med den? IE: Rita staty.
Hur vet vi vad drömmen betyder? Vi måste låta Bibeln tolka sig själv.
Låt oss läsa tolkningen…

Dan 2:36-40
Vad representerar de olika metallerna? Vems rike symboliserar guldhuvudet? Vilket rike skulle komma efter Babylon? (Dan 5:28) Vilket är det tredje riket som ska regera över hela jorden? (Dan 8:20-21) Vilket rike är det fjärde riket av järn? (Joh 11:48)
Hittills har Bibeln förutsagt över 1000 år av politisk historia, men det blir ännu bättre…

Dan 2:41-43
Vad skulle hända med det fjärde riket? Vad ska dessa försöka göra? Historiskt: Vad hände med romarriket?6 Har det splittrade romarriket lyckats bli enat? Vi ser här över 2500 år av politisk historia förutsagt och allt slår in – ett starkt bevis för att Bibeln faktiskt är sann.
Det sista riket är stenen som krossar allt…

Dan 2:44-45
Vilket rike skulle krossa alla andra riken och bestå i evighet?

APPELL
#1 [Skeptiker]: Jag vill inte låtsas som om jag besvarat alla dina frågor. Men kan du se från vad vi studerat idag att det finns intelligenta orsaker till varför människor väljer att tro att Bibeln är sann? Önskar du ge den en ärlig chans och fortsätta studera den tillsammans?
#2: [Troende] Så många människor har en Bibel i sitt hem. Men hur få är det inte som faktiskt läser den? Bibeln är Guds röst. Är det din vilja att fortsätta studera Bibeln så att vi kan växa i vår tro och vara redo när stenen kommer?

PDF-logo_vit_small
01_Guds_Ord