M02 – Varför kom Jesus?

Varför kom Jesus?

Introduktion
Muslimer är helt överens med kristna om att Jesus var sänd av Gud och att han var judendomens efterlängtade Messias. Men vad var Jesus uppdrag enligt Koranen och Bibeln? Dog Jesus på korset som kristna menar?
Islam menar att Jesus inte dog på korset, men vad säger Koranen? Låt oss läsa Marias sura [19]…

Koranen 19:27-34
Vem är Marias barn som talar? Enligt vers 33, skulle Jesus dö och uppstå? Koranen är tydlig om att Jesus faktiskt skulle dö och uppstå (3:54-55).
Men varför har då muslimer lärt sig att Jesus inte dog? Det grundar sig på Al-Nisa’ vers 157…

Koranen 4:157
Tillsynes tycks det vara en tydlig text. Men då skulle Koranen motsäga sig själv. Om vi studerar sammanhanget (v.153-156) så ser vi att det är judarna som skryter om att de dödat Jesus. Men i verklig mening är det sant att det inte var judarna som dödade honom. Det var inte ens romarna som gjorde det…
Vissa Korantexter kanske kan verka tvetydiga, hur ska vi veta vad som är sant?

Koranen 10:93-94
Vem skulle Muhammed fråga om något i Koranen var otydligt?
Låt oss därför se på vad Bibeln säger angående korsfästelsen för att få större klarhet…

Joh 19:23, 30-35
Det är sant att judarna utelämnade Jesus för att korsfästas (Apg 2:36). Det är sant att romarna korsfäste Jesus. Men när de skulle slå sönder Jesus ben såg de att han redan dött och blev förvånade.
Vad var det som Jesus dog av? En profetia i Gamla Testamentet berättar…

Jes 53:5-10
Vems vilja var det att Jesus skulle dö? Sanningen är att det var Gud som dödade honom (Mark 14:27). Gud lade straffet för våra synder på Jesus för att vi skulle kunna få förlåtelse för våra synder (1 Pet 2:24). Detta dödade Jesus.
Låt mig förklara detta lite djupare…

Hes 18:4
Vad förtjänar den som syndar? (Rom 6:23, Koranen 7:36).
Rättvisan kräver att syndaren ska dö, och om Gud ska vara rättvis måste han utfärda straffet.

Heb 9:22
Han kan inte se mellan fingrarna med synden eller förlåta utan att blod utgjuts.
Abraham ombads därför av Gud att offra sin son. Koranen återger berättelsen i As-Saffat [sura 37]…

Koranen 37:107
Gud krävde ett offer. Vad accepterade Gud som lösen för sonen? Det oskyldiga offerdjuret dog i stället för Abrahams son.
Offersystemet var en bild på hur Gud skulle förlåta människornas synder…

Heb 10:4
Kunde offerdjuren i verklig mening ta bort synd?
Offerdjuren vara bara en bild på det sanna offerlammet som skulle komma – Messias.

Joh 1:29
Vem är Guds Lamm som tar bort världen synd?
Endast någon som själv var syndfri kunde bli ett syndoffer…

Koranen 48:1-2
Var Muhammed syndfri? Kunde han försona människors synder?
Men Koranen säger att det fanns en man som var syndfri…

Koranen 19:19-21
Var Jesus ren och rättfärdig? (1 Pet 2:22, Heb 7:26, 4:15, Joh 8:29, 2 Kor 5:21) Jesus var ett tecken och en symbol på Guds nåd.
Hur var Jesus en symbol på Guds nåd?

1 Pet 1:18-19
Med vad blev mänskligheten återlöst från sina synder? Gud kunde visa nåd genom att Jesus dog på korset för mänsklighetens synder.
Därmed kunde han vara rättvis i att förlåta människorna deras synder.

Rom 3:23-26
Hur många har syndat? Har du syndat? Varför kan Gud förklara syndare rättfärdiga? (1 Joh 1:7-9)
APPELL
Önskar du att bli rättfärdig? Vad behöver du i så fall göra (enligt v.26)? Är du villig att tro på Jesus Kristus och hans försoningsoffer för dina synder?


02 Varför kom Jesus