Bekymmer, oro och Guds frid

Bekymmer, oro och Guds frid

Introduktion
En mamma med två småbarn sa en gång; ”När barnen börjar skolan, då tar mina bekymmer slut”, men det blev inte riktig så.
Vi upplever alla olika bekymmer, i dag ska vi se hur vi kan ersatta dem med Guds frid!

Fil 4:6-7
Hur mycket bekymmer ska vi göra oss, enligt Paulus? Hur kan bekymmer förstöra vår frid med Gud?
Hur påverkar bekymmer människan?

Ords 12:25
Hur känns ett bekymrat hjärta? Bekymmer ser utmaningarna och problemen, men har ingen lösning.
Vad säger Jesus om bekymmer?

Luk 12:25-26
Hur uttalade Jesus sig om bekymmer? Har vi någon nytta av dem? Bekymmer är alltså inte lösningen på våra problem.
Jesus sa en gång något till Marta som också kan hjälpa oss…

Luk 10:38-42
Hur kände sig Marta? (v.40) Har du någon gång känt dig som Marta? Vad sade Jesus till henne? Vad är det bästa valet enligt Jesus? Vi måste inte låta bekymmer och oro ta den tid och plats Jesus ska ha i vårt liv! När vi tar tid till Jesus kommer han att ta hand om vår oro.
Vilka fler råd ger Jesus den som har bekymmer?

Matt 6:25-34
Viken jämförelse gör Jesus mellan naturen och människan? Jesus visar oss Guds omsorg för naturen, hur mycket mer älskar inte Gud människorna och vill ta hand om henne! Vad säger Jesus att vi ska söka först? Vad kommer han då att göra? (v.33)
Vad ska vi göra med vår oro och våra bekymmer?

1 Pet 5:7
På vem kan vi kasta våra bekymmer? Hur mycket av våra bekymmer kan vi kasta på Gud?
Hur kastar jag min oro och mina bekymmer på Gud?

Fil 4:6-7
Hur kan jag lämna mina bekymmer till Gud? (Ps 55:17-18, 23, 1 Sam 1:8-18, Matt 11:28-10 (2 Krön 20:22))
När jag har kastat min oro och mina bekymmer på Gud, hur ska jag då fortsätta leva? Vad sa Jesus?

Matt 4:4
Hur sa Jesus att vi ska leva? Vi har så lätt för att lita på det vi kan se (”bröd”). Vi vill ha handgripliga bevis för att det kommer att gå bra, men Jesus ber oss lita på/leva av varje ord som går ut ur Guds mun (2 Kor 5:7).
I sitt liv demonstrerade Jesus för oss hur vi kan leva så…

Heb 12:2-3
Var ska vi rikta vår blick mot om vi inte ska se på det synliga? Vart riktade Jesus sin blick för att utstå svårigheterna?
Bibeln beskriver det kristna livet som en vandring i tro, i tillit till Guds löften…

Heb 11:39-40
Fick de gamla patriarkerna uppleva det de trodde på och längtade efter? Var deras tro förgäves? v.40 Sann tro är att lita på Gud – även om man inte får uppleva svaren på vår längtan och tro. Om vi håller ut får vi uppleva uppfyllelsen av Guds löften.
Gud har lovat oss den bästa byteshandeln någonsin! Vad vill han ersätta vår oro med?

Fil 4:7
Vad har Gud lovat att byta ut vår oro och våra bekymmer mot när vi överlämnar det till homon? Hur beskriver Jesus den frid han vill ge oss? (Joh 14:27)                                           

Appell
Har bekymmer gjort ditt hjärta tungt någon gång? Skulle du önska att få uppleva Guds frid som övergår allt förstånd? Jesus ber dig fästa din blick på homon – lita på hans Ord – Vill du göra det? Vill du berätta för Jesus just nu vad som oroar dig så att han kan ge dig sin frid i stället? Frid i visshet om att Gud vill ta hand om allt.

 

Bekymmer, oro och Guds frid