24 Kristen livsstil

Kristen Livsstil – Mode och underhållning

Syfte: Bibeln är en handbok för det dagliga livet som även inkluderar anvisningar om underhållning och klädsel.
Fokus: Jesus önskar att vi som hans representanter ska reflektera honom i alla avseenden av vårt liv.

Introduktion
Den stora striden utspelar sig främst i våra tankar (2 Kor 10:4-5).
Bibeln berättar för oss hur vi kan få seger i kampen mot onda tankar…

Rom 12:1-2
Vad innebär sann andlig gudstjänst? Vi är kallade att leva ett fullständigt överlåtet liv där vi i allt önskar behagar Jesus. Hur kan våra sinnen förvandlas? Vad ska vi inte anpassa oss efter? Om världen passar är du fel storlek.
Vad i världen ska vi inte anpassa oss efter? Johannes svarar på frågan…

1 Joh 2:15-17
Vilka tre begär finns i världen? Ska vi älska detta? Världens livsstil står i stark kontrast till en kristen livsstil. Dess nöjen, humor, klädsel osv är annorlunda.
Låt oss titta på vad Bibeln praktiskt säger om dessa saker. Vi börjar med underhållning…

2 Kor 3:18
Genom att skåda förvandlas vi. Det vi tittar på förändrar oss för gott eller ont. Media med våld och sexuell omoral? Bör en kristen roa sig med det som korsfäste Jesus? (Ps 101:3, Job 31:1) IE: ”Det är bara en film” IE: Reklam – påverkar omedvetet. Samma med TV, böcker, dataspel och musik.
Musik är ett kraftfullt medium som kan användas för gott eller ont.

1 Sam 16:23
Påverkar musik vårt andliga liv? Kan god musik driva bort onda änglar? Kan ond musik driva bort goda änglar? Påverkar känslor: melankolisk, aggressiv, förvirrad vs. glad, fridfull, upplyftande. IE: Musik och lyrik som väcker begär?
Av vilken karaktär bör då det vi tittar och lyssnar på vara?

Fil 4:7-8
Vad ska vi tänka på? Om våra tankar ska vara så behöver sinnet matas med det som är uppbyggande. Önskar du ära Gud i vad du lyssnar och tittar på?
Ett av världens begär är fåfänga. Världens mode uppmanar ofta till fåfänga. Vad säger Bibeln om klädsel?

1 Pet 3:3-5
Hur önskar Jesus att vi ska pryda oss? Vad är dyrbart i Guds ögon? Kvinnor vill vara vackra. Inget fel i det, men det är inte smycken, kläder eller fysisk form utan karaktär som ger sann skönhet (Ords 31:29-30). Gäller förstås även män.
Hur klädde sig då de fromma kvinnorna i GT?

1 Mos 35:2-4
Guld och ädelstenar är inte onda i sig själv (1 Mos 2:11-12). Men när man bär dem på kroppen för prydnad kan smycken bli en avgud och leda till fåfänga.
Efter en tid i Egypten hade Israels folk anammat egyptiernas mode och Gud genomförde en reform…

2 Mos 33:2-6
Detta efter att Israels folk bokstavligen gjort en avgud av sina smycken (2 Mos 32:1-4). Vad var israeliternas problem? Stolthet. Vad var lösningen? Ta av sig smyckena. Kan smycken bidra till stolthet? Fåfänga. Vad skulle de därför göra med smyckena? (Jes 3:18-23) IE: Helgedomen – smyckad på insidan, inte utsidan.
Nya Testamentet följer samma enkla mode…

1 Tim 2:9-10
Vill Jesus att vi ska smycka oss på utsidan? Gäller det män också? Hade Jesus piercing och smycken? (Jes 53:2) Hur vill Jesus att vi ska klä oss? Utmanande eller anständigt? Kulturella skillnader finns, men vissa regler är universella (1 Mos 3:7, 21, 1 Kor 12:23-24, 2 Mos 28:42) IE: Män, visuellt attraherade. Ingen ursäkt för orena tankar. Men varför vara en stötesten? Gäller även män. Ska man klä sig fult? Svar: Nej, med gott omdöme. Dyrbara kläder? Modeslav?
Vad med tatueringar?

3 Mos 19:28
Är tatueringar en del av en kristen utsmyckning? IE: Klottra på Guds tempel.
Kanske nöje och klädsel anses som något litet, men den som är trogen i smått är trogen i stort…

Luk 16:10
Är det din önskan att behaga Jesus i allt? Känns det tydligt för dig att Jesus önskar att vi inte ska smycka utsidan, utan insidan? Är du villig att lägga av dig allt som inte behagar Gud eller kan leda andra till fall?

 

 

PDF-logo_vit_small
24_Kristen_livsstil