19 Dopet

Dopet – bröllopet med Jesus

Syfte: Dop genom nedsänkning i vatten är en offentlig bekännelse av hjärtats omvändelse.
Fokus: Dopet är ”bröllopet” med Jesus. Vi blir en del av hans brud – församlingen.
Introduktion: Har du någon gång känt att du skulle vilja spola tillbaka tiden? Bibeln erbjuder ett ännu bättre alternativ. Det bibliska dopet representerar en ny start i livet.
Så var det för Saul, senare känd som aposteln Paulus…

Apg 22:3-5
Saul var en fanatisk jude med bästa utbildningen. Men stolthet stod i vägen för att han skulle ta emot Jesus som Messias. Var irriterad över Jesus efterföljare. Försökte stävja Guds Andes röst genom att förfölja de kristna (Apg 26:9-11).
Men plötsligt griper Jesus in i hans liv…

Apg 22:6-9
När Saul förföljde Guds folk, vem förföljde han egentligen?
Skärrad och blind efter uppenbarelsen och med bävan över sin syndfullhet frågar han…

Apg 22:10-13
I stället för att berätta allt för Saul, hänvisade Jesus honom till sin organiserade församling för vidare undervisning. Saul fick tre dagars betänketid över vad han gjort (Apg 9:9). Sauls andliga ögon hade öppnats och han insåg att Jesus var Messias. Han tog emot Jesus offer och blev omvänd. Hans namn blev Paulus.
Men det slutade inte där. Gud hade ett uppdrag åt honom…

Apg 22:14-16
Vad Paulus skulle vittna om? Men vad skulle Paulus göra före det? Vem åkallade han därigenom? Vad händer med ens synd när man döps?
Dopet är en ny start i livet, en offentlig bekännelse av ett förnyat hjärta som älskar Jesus…

1 Pet 3:21
Vad är dopet? Dopet = Bröllop med Jesus. Ingår förbund. Säger ”JA” till Jesus.
Det var en profet i Bibeln som var känd för att döpa, hans namn var Johannes döparen…

Matt 3:1-6, 13-17
Varför döpte Johannes? Vem döptes också? Hur gammal var Jesus när han döptes? (Luk 3:23) Jesus behövde inte omvända sig, men visade ett exempel för alla troende. Vad sa Fadern när Jesus döptes? Vem kom ned som en duva? Hur blev Jesus döpt? Gr. baptizo = Doppa/Nedsänka.
Dopet har en symbolisk innebörd och det är därför viktigt hur ceremonin genomförs…

Rom 6:3-6
Vad symboliserar dopet? IE: Begravs och uppstår i dopsgraven. Är en person som är slav under synden redo för dop? Vad ska berövas sin makt?
Omvändelse var ett villkor för dop…

Luk 3:7-14
Varför ville inte Johannes döpa vissa personer? Vad föregick dopet?
Apostlarna i den tidiga kyrkan följde samma linje…

Apg 2:37-39
Vilket kommer först, dopet eller omvändelsen? (Apg 16:29-34) Historia: Dopet urvattnades, ingen omvändelse behövdes. IE: Klodvig, marscherade sin armé genom floden och förklarade dem döpta. IE: Bröllopet gör inte att paret börjar älska varandra. Vilken gåva får varje person som döps? Önskar du att få den?
Är dopet verkligen nödvändigt?

Joh 3:3-5
Kommer någon att se Guds rike utan att vara ”född av vatten och Ande”?
Han sa samma sak mot slutet av sin verksamhet…

Mark 16:16
Hur många vill Jesus ska bli döpta? (Matt 28:19) Vilka villkor ger Jesus för att bli frälst? (Luk 7:30) IE: Rövaren på korset – hade inte möjlighet.
När man blir döpt blir man en del av Guds församling…

1 Kor 12:13
Vad blir vi en del av när vi döps? Kroppen = Församlingen (Kol 1:18, Ef 5:29-30)
Vi ska titta på en sista berättelse som ger oss mer ljus om vad dopet innebär…

Apg 8:26-39
Filippus och hovmannen. Vers 37 viktig! (SFB fotnot). Hur kände sig hovmannen efter sitt dop? Jesus vill ge samma glädje till varje troende.

APPELL
Önskar du en ny start i ditt liv? Har du någonsin funderat på att bli döpt? Finns det något som skulle hindra dig från att just nu besluta dig för att göra det?

 

 

PDF-logo_vit_small19_Dopet