17 Vilddjurets märke

Vilddjurets märke

Syfte: Krisen kring vilddjurets märke i sista tiden handlar om vem vi vill tillbe och vems bud vi vill följa – Guds eller Antikrists.
Fokus: Jesus kallar oss att vara lojala till och tillbe endast honom.

Introduktion
Idag ska vi titta på vilddjurets märke. Många teorier finns: chip, streckkod, tatuering osv. Men vad säger Bibeln egentligen?
Det är viktigt att veta eftersom en av Bibelns starkaste varningar handlar om vilddjurets märke…

Upp 14:9-12
Vad kommer att hända med de som tar på sig vilddjurets märke? Vilka ställs de i kontrast till? Om ämnet är så viktigt behöver vi veta vad det handlar om.
Vi läser om vilddjurets märke i kapitlet innan…

Upp 13:15-17
Vad kommer de som inte tar på sig märket att hotas med? Kommer det vara lätt att vara lojal mot Gud? OBS! Det står inte att man handlar med märket, utan om hot om ekonomisk bojkott. IE: Moster Agda brottas ned. Märket handlar inte om en ytlig pryl utan om tillbedjan av vilddjuret eller Gud.
Bildspråket om ett märke i handen eller pannan är faktiskt hämtat direkt från GT…

5 Mos 6:6-8, 11:18
De tio budorden ges i 5 Mos 5. Vad skulle Israels barn lägga på handen och pannan? (2 Mos 13:9, 16, Ords 7:1-3) Hand = handling. Panna = sinne/tro.
Men det finns en makt som inte tycker om att människor har Guds lag i pannan och handen…

Dan 7:25
Vad förändrar Antikrist på? Har han någon befogenhet att göra det? (Matt 5:18) Antikrist vill påtvinga världen sin förändrade lag.
Laglydnad och tillbedjan är starkt sammankopplade termer i Bibeln…

Mark 7:7-8
Vad anser Jesus om tillbedjan från den som vägrar lyda Guds bud och i stället medvetet följer människors stadgar? (Ords 28:9) Konflikten i sista tiden handlar om vems lag vi vill lyda, Guds bud eller Antikrists mänskliga lagar.
Men innan världen påtvingas Antikrists lag så varnas världen…

Upp 7:2-3
Vad har Guds folk i sista tiden i sin panna? (Upp 14:1, Jes 8:16) Antingen har du Guds sigill eller så har du vilddjurets märke. IE: Sigill (Namn, titel, territorium).
Det budord som antikrist angriper speciellt är det budord som utgör Skaparens sigill…

Hes 20:12, 20
Vad är Guds tecken/sigill? (2 Mos 31:13, 16-17). Sabbaten = det enda budord som påminner oss om varför Gud har rätt att förvänta lydnad och tillbedjan (Upp 4:11, 14:7).
Sabbatsbudet är det enda budord som innehåller alla komponenter av ett antikt sigill…

2 Mos 20:8-11
Vad är Guds namn, titel och territorium? IE: Frukten i Eden. Mer än en dag. Frågan är vem vi tillber/visar lojalitet. När Antikrist ändrade på sabbaten tog de bort sigillet från Guds lag och ersatte det med sitt eget märke. De förhävde sig över Gud genom att tro sig kunna ändra på Guds lag. Vad annat är vilddjurets märke än den förändrade sabbatsdagen? [CITAT] Världen kommer enligt Upp 13 att påtvingas söndagslagar som genom ekonomiska sanktioner och slutligen dödsstraff tvingar människor att bryta mot Guds lag. Den som då medvetet lyder påvedömet tillber vilddjuret och accepterar dess märke.
Men innan fördömelsen drabbar söndagsfirare kommer alla uppriktigt bedragna att bli upplysta…

Upp 7:1-3
Vilka beseglas? Svar: Guds tjänare. Jesus vädjar till änglarna som ska släppa lös Guds vrede som beskrivs i Upp 14:9-11: ”Vänta lite längre, tills alla Guds uppriktiga tjänare har tagit emot sigillet (sabbaten).”

APPELL
Kära vän, Jesus vädjar för dig, han väntar på att du ska få tillräckligt med tid för att ta emot sanningen om hans bud. Får jag ställa dig en personlig fråga: Önskar du vara lojal mot Jesus? IE: Tenta – måste förbereda sig innan provet kommer. Har du någon gång tänkt på att hålla Guds sabbat helig? Finns det något som skulle hindra dig från att börja redan nu på lördag?

 

 

PDF-logo_vit_small
17_Vilddjurets_märke