14 Helgedomen

Helgedomen – Frälsningsplanen illustreras

Syfte: Helgedomen gavs för att förklara frälsningsplanen och var en avbild av den himmelska helgedomen där Jesus är präst.
Fokus: Jesus tjänst som överstepräst är lika viktig som hans offer på korset för att vi ska kunna få förlåtelse för våra synder.
Introduktion: I GT förväntade Gud att hans folk skulle offra djur som en del av gudstjänsten. Det kan låta grymt. Varför gjorde de så? Idag ska vi titta närmare på israeliternas gudstjänstsystem som centrerade kring den s.k. helgedomen. Efteråt tror jag att GT kommer kännas mer begripligt och evangeliet tydligare.
När Israels folk blivit befriat från Egypten gav han dem en speciell befallning…

2 Mos 25:8-9
Vad skulle Israels barn bygga? Varför? Hur fick Moses reda på hur han skulle bygga tabernaklet?
Hur såg tabernaklet ut? Vi får en kortfattad överblick i Nya Testamentet…

Heb 9:1-5
Hur många rum fanns i tabernaklet? Vilka föremål stod där? Hur var de placerade? Rita. (2 Mos 40:1-8) Vad låg i förbundsarken?
Hur gick då gudstjänsten till i helgedomen?

3 Mos 4:27-29
Vad behövde en israelit göra som hade syndat? Vad dog i syndarens ställe? Synd kunde förflyttas.
Därefter skulle prästen föra blodet in i helgedomen…

3 Mos 4:5-6
Vart in fördes blodet från offerdjuren? (Heb 13:11) (Hur kom synden in i helgedomen om inte blodet togs in dit direkt? 3 Mos 10:17-18, 6:30)
Det fanns i huvudsak två olika tjänster som prästen uträttade för att försona folkets synder…

Heb 9:6-7
Hur ofta skedde det att prästen gick in i det främre rummet? Hur ofta gick översteprästen in i det andra rummet, det allra heligaste?
Vad hände på den årliga försoningsdagen?

3 Mos 16:15-17
Vart skulle prästen stänka blodet? Var hade alla Israels synder hamnat innan försoningsdagen? Vad skulle då hända med helgedomen? (v.20-22, 30-34)
Dessa ceremonier var inte tomma ritualer. De skulle undervisa människorna om frälsningsplanen…

Joh 1:29
Vad symboliserade slaktandet av offerdjuren i Gamla Testamentet? (Heb 10:10-14, 1 Kor 5:7, 1 Pet 1:18-19, Jes 53:7, Upp 5:12-13)
Men Jesus är inte bara vårt lamm, han är också vår överstepräst…

Heb 8:1-2, 5
Finns det en helgedom i himlen? (Heb 9:24, Apg 7:44, Upp 11:19, 15:5) Vem är överstepräst där? Vad är den jordiska helgedomen en skuggbild av? (v.3)
Vi ser samma sak i kapitel 9…

Heb 9:11-12, 24
Vems blod tog Jesus in i den himmelska helgedomen? För vem tjänstgör han?
Hur påverkar Jesus tjänst i helgedomen mig?

Heb 7:24-25
Vad gör Jesus för oss i den himmelska helgedomen? (Rom 8:34, 4:7, Sak 3:1-5) IE: Dagliga offret – täcker våra synder med sitt blod. Är Jesus prästtjänst nödvändig för vår frälsning och förlåtelse? (Heb 2:17)
Kapitel 4 ger oss en djupare insikt i detta ämne…

Heb 4:14-16
Hur känner Jesus över våra svagheter? Vad kan vi få i rätt tid pga. Jesus tjänst som präst? Behöver vi vara rädda och förlägna för att komma till Gud?
Johannes skriver också om vad Jesus prästtjänst betyder för oss…

1 Joh 2:1
Vill Jesus att vi ska synda? Vad händer om vi skulle göra det? Så länge Jesus tjänstgör i himlens helgedom är förlåtelsen tillgänglig för oss.

APPELL
Är du inte tacksam för vad Jesus gör för oss nu? En dag kommer helgedomen att stänga (Upp 21:22). Låt oss därför söka ”Herren medan han låter sig finnas” (Jes 55:6). Låt oss inte dra oss för att komma till Gud, i Jesus namn, för att finna nåd till hjälp i rätt tid. Är det din önskan att ta emot Jesus om din överstepräst?

 

 

PDF-logo_vit_small
14_Helgedomen