14 Helligdommen

Helligdommen – Frelsesplanen illustrert

Mål: Helligdommen ble gitt for å forklare frelsesplanen og var et avbilde av den himmelske helligdommen der Jesus er prest.

Fokus: Jesu tjeneste som øversteprest er like viktig som hans offer på korset for at vi skal kunne få tilgivelse for våre synder.

Innledning
I GT forventet Gud at hans folk skulle ofre dyr som en del av gudstjenesten. Det kan høres grusomt ut. Hvorfor gjorde de slik? I dag skal vi se nærmere på israelittenes gudstjenestesystem som sentrerte seg om helligdommen. Etterpå tror jeg GT kommer til å føles mer begripelig og evangeliet tydeligere.
Da Israels folk hadde blitt utfridd fra Egypt ga han dem en spesiell befaling…

2 Mos 25,8-9
Hva skulle Israels barn bygge? Hvorfor? Hvordan fikk Moses rede på hvordan han skulle bygge tabernakelet?
Hvordan så tabernakelet ut? Vi får et kortfattet overblikk i det Nye Testamentet…

Heb 9,1-5
Hvor mange rom fantes det i tabernakelet? Hvilke møbler stod der? Hvordan var de plassert? Tegn. (2 Mos 40,1-8) Hva lå i paktkisten?
Hvordan foregikk gudstjenesten i helligdommen?

3 Mos 4,27-29
Hva trengte en synder å gjøre som hadde syndet? Hva døde i synderens sted? Synd kunne forflyttes.
Deretter skulle presten føre blodet inn i helligdommen…

3 Mos 4,5-6
Hvor ble blodet fra offerdyret ført hen? (Heb 13,11) (Hvordan kom synden inn i helligdommen om ikke blodet ble tatt direkte inn? 3 Mos 10,17-18; 6,23)
Det fantes i hovedsak to ulike tjenester som presten utførte for å forsone synder…

Heb 9,6-7
Hvor ofte skjedde det at presten gikk inn i det fremste rommet? Hvor ofte gikk øverstepresten inn i det andre rommet, det aller helligste?
Hva skjedde på den årlige forsoningsdagen?

3 Mos 16,15-17
Hvor skulle presten stenke blodet? Hvor hadde alle israelittenes synder havnet før forsoningsdagen? Hva skulle så skje med helligdommen? (v.20-22.30-34)
Disse seremonier var ikke tomme ritualer. De skulle undervise menneskene om frelsesplanen…

Joh 1,29
Hva symboliserte slaktingen av offerdyrene i det Gamle Testamentet? (Heb 10,10-14; 1 Kor 5,7; 1 Pet 1,18-19; Jes 53,7; Åp 5,12-13)
Men Jesus er ikke bare vårt lam, han er også vår øversteprest…

Heb 8,1-2.5
Finnes det en helligdom i himmelen? (Heb 9,24; Apg 7,44; Åp 11,19; 15,5) Hvem er øversteprest der? Hva er den jordiske helligdommen et skyggebilde av? (v.3)
Vi ser det samme i kapittel 9…

Heb 9,11-12.24
Hvem sitt blod tok Jesus inn i den himmelske helligdommen? Hvem gjør han tjeneste for?
Hvordan påvirker Jesu tjeneste i helligdommen meg?

Heb 7,24-25
Hva gjør Jesus for oss i den himmelske helligdommen? (Rom 8,34; 4,7; Sak 3,1-5) F.eks.: Det daglige offer – dekker våre synder med sitt blod. Er Jesu prestetjeneste nødvendig for vår frelse og tilgivelse? (Heb 2,17)
Kapittel 4 gir oss et dypere innsikt i dette emnet…

Heb 4,14-16
Hvordan føler Jesus det i forhold til oss og våre skrøpeligheter? Hva kan vi få i rett tid pga. Jesu tjeneste som prest? Trenger vi å være redde og forlegne for å komme til Gud?
Johannes skriver også om hva Jesu prestetjeneste betyr for oss…

1 Joh 2,1
Vil Jesus at vi skal synde? Hva skjer om vi skulle gjøre det? Så lenge Jesus tjenestegjør i himmelens helligdom er tilgivelse tilgjengelig for oss.

APPELL
Er du ikke takknemlig for hva Jesus gjør for oss nå? En dag kommer helligdommen å lukkes (Åp 21,22). La oss derfor søke ”Herren mens han er å finne” (Jes 55,6). La oss ikke nøle med å komme til Gud, i Jesu navn, for å finne nåde til hjelp i rett tid. Er det ditt ønske å ta imot Jesus som din øversteprest?


14_Helligdommen