09 Sabbaten

Sabbaten – Det fjärde budordet

Syfte: Jesus skapade sabbaten i Eden, befallde den från Sinai, ärade den i sitt liv, bevarade den i sin kyrka och återställer den nu efter avfallet.
Fokus: Jesus är sabbatens Herre och har stämt en speciell träff med oss varje vecka.

Introduktion: Kanske har du hört att Adventister går i kyrkan på lördag? Säkert har du undrat varför. Idag ska vi titta på de bibliska orsakerna till varför vi gör det.
Låt oss börja med att påminna oss om vad Jesus sa om lagen…

Matt 5:18
Upphävde Jesus någon del av budorden? Kan man ändra på Guds lag?
Men det finns en makt som försöker förändra Guds lag…

Dan 7:25
Vad kommer Antikristmakten att försöka förändra på? Skulle du vilja följa den förändring som Antikristmakten vill göra? Vilket budord handlar om heliga tider?
Det finns endast ett, låt oss läsa det…

2 Mos 20:8-11
Vilken dag sa Gud att han välsignat och helgat? Varför helgade han den dagen? Vad ska vi inte göra på sabbaten? Vi har upptagna liv och Gud gjorde vilan till ett budord.
När skapades sabbaten?

1 Mos 1:31-2:3
I Eden, innan synden kom in i världen. Vad gjorde Gud på den sjunde dagen? IE: Äktenskap, kvinna som kvinna? IE: Frukt som frukt i Eden?
Vem var det som skapade sabbaten?

Joh 1:1-3
Vem är Ordet? (v.14) Hur mycket skapade Jesus? Vem skapade sabbaten i Eden? Vem måste då ha befallt sabbatsbudet från Sinai? Vem attackerar en person som försöker förändra sabbatsbudet?
Eftersom Jesus skapade sabbaten i Eden och befallde den från Sinai är det inte konstigt att han kallar sig sabbatens Herre.

Mark 2:27, 28
Vem skapades sabbaten för? Jesus var anklagad för att bryta mot sabbaten. Fariséerna hade gjort dagen till en börda. Men Jesus, som skapade sabbaten, borde veta hur man håller den. Vem är dess Herre?
Hur betedde sig sabbatens Herre på sabbaten?                      

Luk 4:16
När brukade Jesus gå till Guds hus? Det är varför adventister går i kyrkan på lördag.
Vilken dag är sabbatsdagen? Hur vet vi att det är just lördag? Kan vi veta?

Luk 23:52-24:3
Vilken dag begravdes Jesus på? Långfredagen! Vad gjorde kvinnorna som vandrat med Jesus på sabbaten? Vilken dag uppstod Jesus? Söndag! Vad kallar Bibeln söndagen, den dag Jesus uppstod på? IE: Kalendern, språk, judarna.
Jesus uppmuntrade också sina lärjungar att fortsätta fira sabbat efter sin uppståndelse…

Matt 24:20
Förväntade Jesus att hans efterföljare att hålla sabbatsdagen helig vid Jerusalems förstörelse år 70 e Kr? IE: Födelsedag = fest.
Gjorde lärjungarna det då?

Apg 13:14-16, 42-44
När gick apostlarna till Guds hus? (v.14) Vad gjorde dem där? (v.16) Vad hände sedan? (v.42) När samlades den tidiga kyrkan för att lyssna till Herrens ord? (v. 44) Både judar och greker samlades i kyrkan på sabbaten (Apg 18:4).
Detta var ingen engångsföreteelse.

Apg 17:1-2
Vad brukade Paulus göra på sabbaten? De samlades för tillbedjan denna dag även när de inte hade en synagoga att samlas i (Apg 16:13, Heb 10:25). IE: Konstantin – söndagslag [CITAT]. Genom antikristmakten förändrades sabbaten steg för steg mot söndagsfirande. Trots det har det funnits trogna människor genom kyrkohistorien som firat sabbat.
I sista tiden kommer Jesus efterföljare återställa sabbatsbudet?

Upp 14:12, 12:17
Strax innan Jesus återkomst (v.14), finns det de som håller Guds bud? Hur känner Satan om dem?

APPELL
Är det din önskan att vara bland dessa? Jag vill i så fall inbjuda dig till att själv uppleva sabbaten och prova på att vara med på en sabbatsgudstjänst redan nu på lördag om det passar.

PDF-logo_vit_small

09_Sabbaten