09 Sabbaten

Sabbaten – Det fjerde bud

Mål: Jesus skapte sabbaten i Eden, befalte den fra Sinai, æret den i sitt liv, bevarte den i sin menighet og gjenoppretter den nå etter frafallet.
Fokus: Jesus er sabbatens Herre og har stevnet et spesielt møte med oss hver uke.

Innledning
Kanskje har du hørt at adventister går i kirke på lørdag? Du har sikkert undret på hvorfor. I dag skal vi se på de bibelske grunnene til hvorfor vi gjør det.
La oss begynne med å påminne oss selv om hva Jesus sa om loven…

Matt 5,18
Opphevet Jesus noen del av budene? Kan man endre Guds lov?
Men det finnes en makt som forsøker å forandre Guds lov…

Dan 7,25
Hva kommer Antikristmakten å forsøke å forandre på? Skulle du ville følge den forandring som Antikristmakten vil gjøre? Hvilket bud handler om hellig tid?
Det finnes bare ett, la oss lese det…

2 Mos 20,8-11
Hvilken dag sa Gud at han velsignet og helliget? Hvorfor helliget han den dagen? Hva skal vi ikke gjøre på sabbaten? Vi har travle liv og Gud gjorde hvile til et bud.
Når skaptes sabbaten?

1 Mos 1,31-2,3
I Eden, før synden kom inn i verden. Hva gjorde Gud på den sjuende dagen? F.eks.: Ekteskap, kvinne er kvinne. F.eks.: Frukt er frukt i Eden?
Hvem var det som skapte sabbaten?

Joh 1,1-3
Hvem er Ordet? (v.14) Hvor mye skapte Jesus? Hvem skapte sabbaten i Eden? Hvem måtte da ha befalt sabbatsbudet fra Sinai? Hvem angriper en person som forsøker å forandre sabbatsbudet?
Ettersom Jesus skapte sabbaten i Eden og befalte den fra Sinai er det ikke rart at han kaller seg for sabbatens Herre.

Mark 2,27.28
Hvem ble sabbaten skapt for? Jesus var anklaget for å bryte sabbaten. Fariseerne hadde gjort dagen til en byrde. Men Jesus, som skapte sabbaten, burde vite hvordan man holder den. Hvem er dens Herre?
Hvordan oppførte sabbatens Herre seg på sabbaten?

Luk 4,16
Når pleide Jesus å gå til Guds hus? Det er derfor adventister går i kirken på lørdag.
Hvilken dag er sabbatsdagen? Hvordan vet vi at det er akkurat lørdag? Kan vi vite det?

Luk 23,52 – 24,3
Hvilken dag ble Jesus begravet? Langfredag! Hva gjorde kvinnene, som hadde vandret med Jesus, på sabbaten? Hvilken dag oppstod Jesus? Søndag! Hva kaller Bibelen søndagen, den dag Jesus oppstod? F.eks.: Kalenderen, språk, jødene.
Jesus oppmuntret også sine disipler til å fortsette å feire sabbat etter sin oppstandelse…

Matt 24,20
Forventet Jesus at hans etterfølgere skulle holde sabbatsdagen hellig ved Jerusalems ødeleggelse år 70 e.Kr.? F.eks.: Bursdag = fest.
Gjorde disiplene det da?

Apg 13,14-16.42-44
Når gikk apostlene til Guds hus? (v.14) Hva gjorde de der? (v.16) Hva hendte siden? (v.42) Når samlet den tidlige menighet seg for å lytte til Herrens ord? (v.44) Både jøder og grekere samlet seg i kirken på sabbaten (Apg 18,4).
Dette var ingen engangshendelse.

Apg 17,1-2
Hva pleide Paulus å gjøre på sabbaten? De samlet seg til tilbedelse denne dagen, selv om de ikke hadde en synagoge å samles i (Apg 16,13; Heb 10,25). F.eks.: Konstantin – søndagslov [SITAT]. Gjennom antikristmakten ble sabbaten forandret steg for steg mot søndagshelligholdelse. På tross av dette har det vært trofaste mennesker gjennom kirkehistorien som har feiret sabbat.
I den siste tiden, kommer Jesu etterfølgere til å gjenopprette sabbatsbudet?

Åp 14,12; 12,17
Like før Jesu gjenkomst (v.14), finnes det noen som holder Guds bud? Hva føler Satan overfor dem?

APPELL
Er det ditt ønske å være blant disse? Jeg vil i så fall invitere deg til selv å oppleve sabbaten og prøve å være med på en sabbatsgudstjeneste allerede nå på lørdag.


09_Sabbaten