08 Antikrist 2

Antikrist del 2 – Vem är Antikrist?

Syfte: Att identifiera Antikrist från Bibeln.
Fokus: Jesus själv varnar för Antikrist. Att missförstå Antikrists identitet är att missförstå konflikten i vår tid och vi kan vara säkra på att bli bedragna.

Introduktion: IE: Smuggla skottkärror. Många teorier har uppstått om antikrist.
Idag ska vi identifiera Antikrist utifrån Daniel 7.

Dan 7:1-3
Vad såg Daniel stiga upp ur havet i sin syn?
Vi låter Bibeln tolka sina egna symboler så att vi inte drar felaktiga slutsatser…

Dan 7:17, 23
Vad symboliserar de fyra djuren? Kung = rike. Om det finns ett fjärde rike måste det också finnas ett tredje, andra och första.
Låt os gå igenom vilddjuren en och en…

Dan 7:4-7
Hur såg de fyra djuren ut?
Babylon (605-539 f.Kr): Lejon med örnvingar var en vanlig symbol på Babylon (Jer 4:6-7, 13).
Medie-Persien (539-331 f.Kr): Persien var starkare. 3 revben: Babylon, Lydien, Egypten
Grekland (331-168 f.Kr): Snabbt djur med fyra vingar. 4 huvuden: Kassandros (Makedonien), Lysimakos (Trakien), Seleukos (Seleukidiska riket), Ptolemaios (Egypten).
Rom (168 f.Kr-476 e.Kr): Vad var tänderna gjorda av? (Jfr Dan 2:40) Hur många horn hade det? (jfr tio tårna i Dan 2)
Vad symboliserar hornen?

Dan 7:24
Vad symboliserar hornen? Så hur många riken skulle uppstå i romarriket? Vad hände med Rom? Svar: Delades mellan alemanner, franker, langobarder, burgunder, anglosaxare, sveber, västgoter, östgoter, vandaler och heruler.
Än så länge är det bara repetition av Daniel 2. Nu kommer några nya detaljer, om antikrist…

Dan 7:8
Vilka karaktärsdrag finner vi för det lilla hornet? IE: Detektiv
1) Geografisk plats: ”mellan dem [stammarna i Europa]”
2) Storlek: ”litet horn [rike]”
3) Sättet det får makt på: utrotar tre andra riken
4) Hädar: ”talade stora [hädiska] ord” (Upp 13:5)
Vad är hädelse enligt Bibeln?

Joh 10:33
Varför anklagade judarna Jesus för att häda? Eftersom Jesus är Gud hädar han inte, men om en vanlig människa skulle göra det vore det en annan sak.
Låt oss titta på en annan text som belyser en annan aspekt av hädelse…

Mark 2:5-7
Varför anklagar de här Jesus för hädelse?
Vi kan alltså förvänta att Antikrist gör sig skyldig till detta. Låt oss se på några fler karaktärsdrag…

Dan 7:25
5) För krig mot Guds folk
6) Förändrar heliga tider och lagar
7) Regerar under 3,5 ”tider”
Vad betyder denna kryptiska tidsbeskrivning? För att förstå det behöver vi gå till Uppenbarelseboken.

Upp 12:6, 14, 13:5
Hur många dagar är 3,5 tider? Vilka paralleller finns det mellan vilddjuret i Upp 13 och det lilla hornet i Dan 7? 3,5 tider = 42 månader = 1260 dagar. En viktig princip i Bibelns profetior är att tiden så väl som mycket annat är symboliskt. En dag = ett år. IE: Karta.
Vi finner ett exempel på detta i Hesekiel…

Hes 4:6
Vad symboliserar en dag i denna profetia? (se även 4 Mos 14:34) Det innebär att Antikrist skulle regera 1260 år och inte 1260 dagar. IE: Newton citat.
Låt oss lägga ihop dessa 7 karaktärsdrag och se vad ledtrådarna leder oss till…

Repetera karaktärsdragen. Ser du att dessa karaktärsdrag kommer direkt från Bibeln? (Dan 7:8, 25) Vad är den enda makt som kan stämma in på alla dessa karaktärsdrag? OBS!!! Gud är inte mot människor utan system (Upp 18:4). IE: Reformatorcitat
1) Kommer upp i Europa
2) Vatikanen: Riket ligger i en stad (0,44 km2)
3) År 538 fick riket sin fulla makt då de (med romerska kejsarens hjälp) utrotat motståndet från herulerna, vandalerna och östgoterna.
4) Påstår sig vara Gud (Vicarius Filii Dei) och kunna förlåta synder
5) Korståg mot valdenser, albigenser och hugenotter (50 milj. ”kättare”)
6) Läs katekesen: Budet mot bildstoder är borttaget och det sista är delat.
7) Från 538 regerade påvekyrkan i 1260 år, fram till 1798 då Napoleons general Berthier tillfångatog påven och avskaffade deras makt. Världen trodde att påvedömet då var ett minne blott. Men dess dödliga sår håller på att läkas.
Det stora problemet med romerska kyrkan är att de placerar tradition över Guds ord…

Mark 7:7-8
Vad anser Jesus om en tillbedjan som sätter människors bud i Guds buds ställe? Vems bud önskar du helst följa? Guds bud eller människors?

PDF-logo_vit_small
08_Antikrist_2