07 Antikrist 1

Antikrist del 1 – En listig bedragare

Syfte: Satan lyckas lura till sig tillbedjan från de kristna genom sin frontfigur Antikrist.
Fokus: Vår enda säkerhet är att personligen känna Bibelns Gud.

Introduktion: Troja. Vad grekerna inte klarade genom våld, lyckades de med genom list.
Samma metod använder sig Satan av för att komma åt de kristna.

Upp 12:9
Vem är draken? Vad gör han med hela världen? Borde vi förvånas om vi upptäcker att hela världen är bedragen?
Vad är Satans högsta önskan?

Matt 4:9
Vad önskade Satan att få från Guds Son? Vad visar det om Satans längtan efter tillbedjan? IE: ”Jag är Satan, tillbe mig”
För att få tillbedjan av kristna behöver han använda sig av list. Det sker genom antikrist…

2 Thess 2:1-4
Vad måste komma före Jesus kommer tillbaka? Vem kommer Antikrist att säga sig vara? Antikrist = Satans frontfigur. Är Antikrist en våldsam motståndare eller en slug bedragare?
I Uppenbarelseboken ser vi exakt hur Satan använder antikrist för att få tillbedjan…

Upp 13:1-5
Här beskrivs antikrist som ett vilddjur. Vem är draken? (12:9) Antikrist utger sig för att vara Gud och får hela världen att tillbe och följa vilddjuret. Men vem tillber människorna när de tillber vilddjuret? Den stora striden handlar om tillbedjan (Upp 13:4, 8, 12, 15; 14:6-7, 9).
[LISTA]
Hur ska vi kunna stå emot dessa kraftfulla bedrägerier?

Matt 7:21-27
Räcker det med att bekänna sig vara kristen? IE: Allt som glimmar är inte guld. Om man är bedragen, vet man om det? Hur ska vi klara oss undan stormen av bedrägeri i sista tiden? Vad bygger du din tro på? IE: Präster, teologer, pastorer, mänskliga åsikter = sand (Joh 7:48). Vi måste ha en personlig förståelse för Bibeln.

APPELL
[Namn] önskar du att bestå stormen i sista tiden utan att bli bedragen? Vår enda säkerhet är att göra Bibeln till vår tros enda rättesnöre? Skulle du vilja säga till Jesus: ”Jag är villig att överge allt jag tror på som går i konflikt med ditt ord”? Finns det något som skulle hindra dig från att också själv läsa och studera Bibeln dagligen?

 

PDF-logo_vit_small
07_Antikrist_1