07 Antikrist 1

Antikrist del 1 – En listig bedrager

Mål: Satan lykkes å lure til seg tilbedelse fra de kristne gjennom sin frontfigur Antikrist.
Fokus: Vår eneste sikkerhet er å personlig kjenne Bibelens Gud.

Innledning
Troja. Det grekerne ikke klarte gjennom vold, lyktes de med gjennom list.
Den samme metode benytter Satan seg av for å overvinne de kristne.

Åp 12,9
Hvem er dragen? Hva gjør han med hele verden? Burde vi bli overrasket om vi oppdager at hele verden er bedratt?
Hva er Satans høyeste ønske?

Matt 4,9
Hva ønsket Satan å få fra Guds Sønn? Hva viser dette om Satans lengsel etter å bli tilbedt? F.eks.: ”Jeg er Satan – tilbe meg!”
For å få tilbedelse fra kristne trenger han å benytte seg av list. Det skjer gjennom antikrist…

2 Tess 2,1-4
Hva må komme før Jesus kommer tilbake? Hvem kommer Antikrist til å fremstille seg som? Antikrist = Satans frontfigur. Er Antikrist en voldsom motstander eller en listig bedrager?
I Åpenbaringsboken ser vi akkurat hvordan Satan benytter antikrist for å få tilbedelse…

Åp 13,1-5
Her beskrives antikrist som et dyr. Hvem er dragen? (Åp 12,9) Antikrist utgir seg for å være Gud og får hele verden å tilbe og følge dyret. Men hvem tilber menneskene når de tilber dyret? Den store striden handler om tilbedelse (Åp 13,4.8.12.15; 14,6-7.9).

  Jesus Antikrist
Virksomhet starter i vann Matt 3,16 Åp 13,1
Virksom i 3 ½ år Luk 3,1.21; Joh 2,13; 5,1; 6,4; 11,55 Åp 13,5
Døde og oppstod 1 Kor 15,3-4 Åp 13,3
Får tilbedelse etter oppstandelse Åp 5,13-14 Åp 13,3
Sitter på sin fars trone Åp 3,21 Åp 13,2

Hvordan skal vi stå imot disse kraftige bedragerier?

Matt 7,21-27
Er det tilstrekkelig å kun bekjenne seg som kristen? F.eks.: Alt som skinner er ikke gull. Om man er bedratt, vet man om det? Hvordan skal vi klare oss under stormen av bedrageri i den siste tiden? Hva bygger du din tro på? F.eks.: Prester, teologer, pastorer, menneskelige hensikter = sand (Joh 7,48). Vi må ha en personlig forståelse av Bibelen.

APPELL
[Navn] ønsker du å bli bestå i stormen i den siste tiden uten å bli bedratt? Vår eneste sikkerhet er å gjøre Bibelen til vår tros eneste rettesnor. Ønsker du å si til Jesus: ”Jeg er villig å overgi alt jeg tror på som går i konflikt med ditt ord”? Finnes det noe som skulle hindre deg fra å også selv studere Bibelen daglig?

 


07_Antikrist_1