05 Andens verk

Den Helige Andes verk

Syfte: Den Helige Andes verk är att överbevisa, förvissa, leda och helga Guds barn.
Fokus: Den Helige Ande är Jesus personliga representant på jorden.

Introduktion: Idag ska vi undersöka vad den Helige Andes uppgift är.
Jesus beskriver den Helige Andes uppgift i Johannesevangeliet…

Joh 16:7-11
Vem ska Jesus sända? Vad är Andens uppgift enligt Jesus? Vilka tre saker skall han överbevisa om? Vem ska Anden överbevisa? Har du hört Andens röst i ditt samvete någon gång? Det är viktigt att lyssna till Andens röst. Oförlåtliga synden (Joh 12:35, Heb 3:7-8). IE: Indianerna, hjärtat = triangel.
Detta är vad Anden gör för alla människor i världen, men när vi tror så kommer han in i våra hjärtan!

Ef 1:13-14 Vem tar en person som tror evangeliet emot? (Gal 3:2, 4:6) Vad är Anden för den troende? (2 Kor 1:21, 22) IE: Handpenning, köpa hus. Kan vi ha frälsningsvisshet? (1 Joh 5:13, Rom 8:14-16)
Att fyllas av den Helige Ande är inte bara en engångshändelse, det är ett dagligt verk…

Jes 44:3-4
Vad jämförs den Helige Ande med? (Joh 7:37-39) Vad liknas vi vid? IE: Växter behöver vatten för att spira men också för att växa. Varför planterar och vattnar en person grödor? Svar: För att få frukt.
Vilken frukt arbetar Guds Ande för att frambringa i oss?

Gal 5:19-24
Frukten är en Kristuslik karaktär. Detta är orsaken till varför Gud ger oss Anden. Andens gåvor är endast verktyg för att frambringa frukten. IE: ”Jag är inte som jag önskar vara, men jag tackar Gud att jag inte är som jag brukade vara.”
Vad kallas processen att få mer och mer av Andens frukt?

1 Pet 1:2, 14-16
Svar: Helgelse = processen att bli mer lik Jesus. Inte för att bli räddade, utan för att vi är räddade! IE: Adoption, förtjänar inte barnaskap, men förväntas att lära sig. Vad är målet med helgelsen? Svar: Att bli helt lika Kristus (Matt 5:48). Hålla Guds lag. Så länge vi inte nått det målet finns det något att göra. Vi kan inte jämföra oss med varandra, bara med Jesus.
Finns det något vi behöver göra i helgelseprocessen?

Fil 2:12-15
Helgelsen är en växelverkan. Vem är det som verkar i oss? Vad ska vi göra? Vi beslutar och går framåt i tro, Gud ger oss kraften och förändrar successivt känslorna (Kol 1:28- 29, Heb 10:15-16, Ps 40:8). Vi samtycker dagligen till att han helgar oss. IE: Lame mannen
Hur lång tid tar det att nå fullkomlighet?

Fil 3:12-15
Vilket mål hade Paulus? Paulus hade varit en aktiv kristen i många år. Planterat församlingar, predikat, helat, uppväckt döda osv. Ansåg han sig som fullkomlig? Rättfärdiggörelsen = början. Helgelsen = ett livstidsverk. IE: Trappa, ett steg i taget. IE: Ficklampa. Gjorde ofullkomlighet honom missmodig i loppet? IE: Löp, inte kryp. Ältade Paulus sina tidigare misstag?
Men det finns något som kan hindra vår helgelse…

Rom 8:4-8
Kommer en person som leds av Guds Ande att vara en lagbrytare? (Hes 36:26-27, Apg 5:32) IE: Flask-illustration – det får inte plats så mycket vatten om det ligger stenar i flaskan. Vi behöver vara villiga att avlägsna stenarna (synderna) om Guds Ande ska få mer plats i våra liv.

APPELL
Är det din önskan att få mer av den Helige Ande i ditt liv? Är du villig att låta honom ta bort stenarna i ditt liv?
Om det är din önskan, låt oss ta fasta på ett fantastiskt löfte…

Luk 11:9-13
Vad säger texten att vi ska göra för att få den Helige Ande? Finns det något som skulle hindra att vi bad om Anden just nu?

PDF-logo_vit_small
05_Helige_Andes_verk