05 Hellige Ånds verk

Den Hellige Ånds verk

Mål: Den Hellige Ånds verk er å overbevise, forvisse, lede og helliggjøre Guds barn.
Fokus: Den Hellige Ånd er Jesu personlige representant på jorden.

Innledning
I dag skal vi finne ut hva Den Hellige Ånds oppgave er.
Jesus beskriver Den Hellige Ånds oppgave i Johannesevangeliet…

Joh 16,7-11
Hvem skal Jesus sende? Hva er Åndens oppgave ifølge Jesus? Hvilke tre ting skal han overbevise om? Hvem skal Ånden overbevise? Har du hørt Åndens stemme i din samvittighet noen gang? Det er viktig å lytte til Åndens røst. Den utilgivelige synden (Joh 12,35; Heb 3,7-8). F.eks.: Indianerne, hjertet=triangel.
Dette er hva Ånden gjør for alle mennesker, men når vi tror kommer han inn i våre hjerter!

Ef 1,13-14
Hvem tar en person som tror evangeliet imot? (Gal 3,2; 4,6) Hva er Ånden for den troende? (2 Kor 1,21-22) F.eks.: Garanti/pant, kjøpe hus. Kan vi ha frelsesvisshet? (1 Joh 5,13; Rom 8,14-16)
Å bli fylt med Den Hellige Ånd er ikke bare en engangshendelse, det er et daglig verk…

Jes 44,3-4
Hva sammenlignes Den Hellige Ånd med? (Joh 7,37-39) Hva sammenlignes vi med? Planter trenger vann for å spire, men også for å vokse. Hvorfor planter og vanner en person avlinger? Svar: For å få frukt.
Hvilken frukt arbeider Guds Ånd for å frembringe?

Gal 5,19-24
Frukten er en Kristus-lik karakter. Dette er årsaken til hvorfor Gud gir oss Ånden. Åndens gaver er bare verktøy for å frembringe frukten. F.eks.: ”Jeg er ikke det jeg ønsker å være, men jeg takker Gud for at jeg ikke er den som jeg pleide å være.”
Hva kalles prosessen å få mer og mer av Åndens frukt?

1 Pet 1,2.14-16
Helliggjørelse = prosessen å bli mer lik Jesus. Ikke for å bli frelst, men fordi vi er frelst! F.eks.: Adopsjon, fortjener ikke barnekår, men forventes å lære seg. Hva er målet med helliggjørelsen? Svar: Å bli helt lik Kristus (Matt 5:48). Holde Guds lov. Så lenge vi ikke har nådd det målet finnes det noe å gjøre. Vi kan ikke sammenligne oss med hverandre, bare med Jesus.
Finnes det noe vi trenger å gjøre i helliggjørelsesprosessen?

Fil 2,12-15
Helliggjørelse er et samarbeid. Hvem er det som virker i oss? Hva skal vi gjøre? Vi bestemmer oss og går frem i tro, Gud gir oss kraften og forandrer progressivt følelsene (Kol 1,28-29; Heb 10,15-16; Sal 40,9). Vi samtykker daglig til at han helliggjør oss. F.eks.: Den lamme mannen.
Hvor lang tid tar det å bli fullkommen?

Fil 3,12-15
Hvilket mål hadde Paulus? Paulus hadde vært en aktiv kristen mange år. Plantet menigheter, forkynt, helbredet, oppvekt døde osv. Anså han seg selv for fullkommen? Rettferdiggjørelsen=begynnelsen. Helliggjørelsen=et livsverk. F.eks.: En trapp, et skritt om gangen. F.eks.: Lommelykt. Gjorde ufullkommenhet ham mismodig i løpet? F.eks.: Løp, ikke kryp. Tenkte Paulus stadig på sine tidligere feilgrep?
Men finnes det noe som kan hindre vår helliggjørelse?

Rom 8,4-8
Kommer en person som ledes av Guds Ånd til å være en lovbryter? (Esek 36,26-27, Apg 5,32) F.eks.: Flaske-illustrasjon – det får ikke plass til så mye vann om det ligger stener i flasken. Vi trenger å være villige til å fjerne stenen (syndene) om Guds Ånd skal få mer plass i vårt liv.

APPELL
Er det ditt ønske å få mer av Den Hellige Ånd i ditt liv? Er du villig til å la han ta bort stenene i ditt liv?
Om det er ditt ønske, la oss gripe et fantastisk løfte…

Luk 11,9-13
Hva sier teksten at vi skal gjøre for å få Den Hellige Ånd? Finnes det noe som skulle hindre at vi ber om Den Hellige Ånd akkurat nå?

05_Hellige_Ands_verk